V javni obravnavi sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

V javni obravnavi sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev

JSKS, Ekonomika in davki, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Spremembe se med drugim nanašajo tudi na pridelavo strnih žit in koruze.

Spremembe se med drugim nanašajo tudi na pridelavo strnih žit in koruze.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Ključne besede: ekološka pridelava, trženje, proizvodnja, podukrep M9.1

Omenjena uredba ureja izvajanje podukrepa M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Osnovna sprememba je razširitev nabora upravičencev, spremenili so se pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava ter dodali novi za razširjen seznam upravičencev do podpore. Zadnje leto trajanja podpore bo 2024 in rok za vložitev zadnjega zahtevka 31. 7. 2025.

Več o ostalih spremembah ter sam predlog predpisa si oglejte na spletni strani e-demokracije.

 

Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 29. 7. 2021 na e-naslov gp.mkgp@gov.si ali preko portala E-DEMOKRACIJA.

Nazaj

Prihajajoči dogodki