V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Stališča in pripombe  | 
V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Na portalu e-Demokracija je bil včeraj objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Ključne besede: kmetijska zemljišča, uredba, odprava zaraščanja

UREDBA se spreminja predvsem zaradi na novo objavljene evropske uredbe, ki ureja splošno pomoč de minimis.

Poleg uskladitve z evropsko uredbo številka 2023/2831/EU se dopolnjuje še 2. člen Uredbe, ki ureja pomen izrazov, pri čemer se v prvi točki prvega odstavka dopolni, da gre pri šifri 1410 iz dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za zemljišče v zaraščanju, ki je kmetijsko, ter da kmetijsko zemljišče v zaraščanju na območju pogorišča požara na Krasu iz leta 2022 v gozdnogospodarskih načrtih ni določeno kot gozd. 

Podrobneje se opredeli, na koga preidejo obveznosti po izplačilu podpore, če se kmetijsko zemljišče, ki je bilo predmet podpore, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi.

Vsi zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek posredujejo do 14. marca na e-naslov kgzs@kgzs.si

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!