Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Izobraževanje, Živinoreja  | 
Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

 

Cilj podintervencije  je izmenjava znanja in prenos informacij ter povečati raven usposobljenosti udeležencev. 

 

 

 

TERMINSKI NAČRT USPOSABLJANJ 

 

OBVESTILO: v primeru vključitve KMG v več podintervencij (npr. za govedo in prašiče) zadostuje udeležba le na enem dogodku posamezne podintervencije. Udeležence prosimo, da se prijavite le na en termin znotraj posamezne podintervencije, saj v primeru neudeležbe vzamete mesto nekomu drugemu.

 

VABILO boste prejeli iz strani vašega Kmetijsko gozdarskega zavoda. Za dodatne informacije spremljajte njihovo spletno stran. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!