Tumpejevi dnevi

Tumpejevi dnevi

Govedoreja, Izobraževanje, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Tumpejevi dnevi

Strokovni posvet s področja govedoreje Tumpejevi dnevi bo v četrtek, 2., in petek, 3. februarja, v Hotelu Primus na Ptuju.

KGZS - Zavod Ptuj organizira v četrtek, 2., in petek, 3. februarja 2023, v Hotelu Primus na Ptuju prvi strokovni posvet z mednarodno udeležbo s področja govedoreje – Tumpejevi dnevi, s katerim  želimo  povezati  rejce in strokovne inštitucije.

Strokovni posvet je poimenovan po kmetijskem strokovnjaku Vladimirju Tumpeju, ki je v času službovanja med 1960 in 2002 pustil neizmeren pečat razvoju govedorejskih kmetij v Podravju in širše, prenašal znanja ter novosti v govedoreji.

Danes nadaljujemo strokovno delo prenosa znanja in novih spoznanj, ki govedorejskim kmetijam omogoča lažje, učinkovito in ekonomsko uspešno rejo.

V okviru posveta bodo obdelane teme vplivov prehrane, zdravstvenega stanja in  genetike na reprodukcijske lastnosti goveda. Dodana je tudi tema o pomenu kakovosti mleka in mlečnih izdelkov. 

Dodatne informacije:

- Peter Pribožič  - 031 688 844;  peter.pribozic@kgz-ptuj.si

- Daniel Skaza  - 031 639 762;  dani.skaza@kgz-ptuj.si

- Dejan Kamenšek  - 031 347 599;  dejan.kamensek@kgz-ptuj.si

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.