Tudi vaš glas šteje

Tudi vaš glas šteje

Delo organov KGZS, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Jeseni bodo že sedme volitve v organe KGZS

Jeseni bodo že sedme volitve v organe KGZS

V začetku oktobra bodo potekale sedme volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). V sredo, 2. oktobra, volijo člane sveta KGZS in svetov območnih enot KGZS predstavniki pravnih oseb (kmetijske zadruge, kmetijska podjetja, verske skupnosti…), v nedeljo, 6. oktobra, pa bodo volile fizične osebe (lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje…).

Ključne besede: volitve

Avtor: Zbornični urad

V svetu KGZS bo 44 predstavnikov fizičnih in 13 predstavnikov pravnih oseb. Število članov, ki se na volitvah voli v posamezni organ KGZS (svet KGZS ali svet območne enote), je odvisno od števila članov, ki jih ima ta območna enota. Kot določa Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, se v svet KGZS iz vsake območne enote voli en svetnik na začetnih 3.000 članov v območni enoti.

V svet KGZS se bo volilo naslednje število članov: Kočevje, Postojna in Maribor po dva člana;, Koper, Kranj, Brežice in Slovenj Gradec po tri člane; Nova Gorica, Novo mesto, Celje, Ptuj in Murska Sobota po štiri člane in Ljubljana 6 članov. Pravne osebe bodo v svet KGZS v vsaki volilni enoti izvolile po enega predstavnika (skupaj 13). V novem sklicu bo tako v svetu KGZS 57 predstavnikov.

V svete območnih enot (OE) se bo volilo različno število članov iz skupine fizičnih oseb glede na števila članov v tej območni enoti. V vsak svet OE se voli od 8 do 12 članov iz skupine fizičnih oseb, pravne osebe pa imajo po enega predstavnika. 

Vse informacije o poteku volitev v organe KGZS lahko spremljate na naši spletni strani www.kgzs.si/volitve2024, kjer bodo tudi obrazci, sklepi in zakonske podlage za izvedbo volitev.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Članice in člani zbornice, pridite na volitve, izberite svoje predstavnike. Sedaj imate priložnost, da soodločate o prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja ter vplivate na delo zbornice. Tudi vaš glas šteje!

Nazaj

Prihajajoči dogodki