Svetovni dan ribištva

Svetovni dan ribištva

Ostale rejne živali  | 
Svetovni dan ribištva

Danes je svetovni dan ribištva. Z njim obeležujemo pomen ribištva kot dejavnosti, skrb za ohranjanje tradicionalnega malega priobalnega ribolova ter zdravih morskih in vodnih ekosistemov.

Letošnji svetovni dan ribištva še posebej poudarja zaščito malega priobalnega ribolova, ki je značilen za slovensko ribištvo. 

V Sloveniji je mali priobalni ribolov zelo pomembna dejavnost ribištva, saj je kar 90 odstotkov plovil v slovenski ribiški floti manjših od 12 metrov. Ribolovna pot takšnih plovil je ponavadi kratka, traja le nekaj ur. Dejavnost malega priobalnega ribolova je tesno povezana s krajevno in velikokrat tudi družinsko tradicijo ter prinaša prihodke prenekateri družini, ki je odvisna od morja.

Zato je prihodnost malega priobalnega ribolova tudi v diverzifikaciji, ki jo omogoča Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027. Prav zato je Slovenija tovrstnim ukrepom namenila pomemben delež sredstev (več kot 12 milijonov evrov).

Več informacij o slovenskem ribištvu

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki