Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2023

Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2023

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Obvestila za javnost  | 
Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2023

Nov izziv v letu 2023 predstavlja izvajanje nove skupne kmetijske politike v programskem obdobju 2023 – 2027

Danes so se na 9. redni seji (in zadnji letošnji) sestali člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (svet KGZS). Med drugim so razpravljali o pravkar sprejetem zakonu o dohodnini, ki uvaja dodatne obdavčitve kmetov, še posebej prejemkov za območja z omejenimi dejavniki kmetovanja (OMD). Svet KGZS ostro nasprotuje kakršnokoli obdavčitvi teh prejemkov.

Na seji so razpravljali tudi o predlogu Zakona o kmetijstvu, predvsem o spornem 4. členu, ki predvideva anketiranje kmetijskih gospodarstev, s katerimi naj bi preverjali tržno usmerjenost kmetij. Ker je vprašljiva verodostojnost tako zbranih podatkov in nejasna njihova uporaba, svet KGZS zahteva, da se ta člen črta iz predloga zakona.

Svet KGZS se je tudi seznanil s predlogi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za posodobitev modela točkovanja OMD. Člani sveta KGZS od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevajo, da se dopolnitev novega modela točkovanja OMD izvede še pred oddajo zbirnih vlog za leto 2023 in tako upošteva že pri plačilih za OMD za leto 2023.

Prav tako so člani sveta odločno proti sporazumu EU-Mercusur. Pozvali so vlado, da prepreči njegovo izvajanje, ker ni v prid slovenskim rejcem in slovenskim kmetijam oziroma kmetijskim gospodarstvom. Posledično bi bil z njegovim sprejetjem ogrožen obstoj kmečkega prebivalstva in kulturna krajina podeželja, predvsem na območjih z omejenimi dejavniki. Na slabšem bi bili tudi potrošniki, saj pridelki iz  držav v tem sporazumu niso nadzorovani in preverjeni s tako strogimi standardi in zakonodajo, kot jo poznamo v Evropski uniji.

Svet KGZS je med drugim obravnaval in na koncu tudi potrdil Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2023. Sprejeli so še programe dela in finančne načrte kmetijsko-gozdarskih zavodov, Zavoda za certifikacijo gozdov, Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter trinajstih območnih enot KGZS. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki