Srečanje vodstva zbornice z novim državnim sekretarjem MKGP

Srečanje vodstva zbornice z novim državnim sekretarjem MKGP

JSKS, Sporočila za javnost  | 
Od leve proti desni: Roman Žveglič, dr. Blaž Germšek, Janez Pirc

Od leve proti desni: Roman Žveglič, dr. Blaž Germšek, Janez Pirc

Danes je v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije potekalo srečanje vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) z državnim sekretarjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Blažem Germškom. Šlo je za spoznavno srečanje, na katerem so razpravljali o ključnih zadevah s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Ključne besede: sodelovanje, srečanje, KGZS, MKGP

Cilj srečanja je bil predstaviti delovanje in pomen dela zbornice, v sklopu katere deluje javna služba kmetijskega svetovanja. Dr. Blaž Germšek je ob tem izpostavil, da je svojo službovanje začel kot kmetijski svetovalec KGZS Zavoda Maribor. Sistem pozna in mu daje velik pomen. V svoji predstavitvi je posebej pohvalil izjemno delo celotnega zborničnega sistema in kmetov pri aktivnostih v času letošnjih poplav.

Predsednik KGZS Roman Žveglič in direktor KGZS Janez Pirc sta podrobno predstavila delo KGZS, poudarila ključne dejavnosti zbornice ter izpostavila izzive in priložnosti, s katerimi se srečujejo kmetje in gozdarji v Sloveniji. Rezultate dela so predstavili tudi predstavniki službe kmetijskega svetovanja, javne službe v živinoreji, pravnega svetovanje, gozdarskega svetovanja, promocije in informiranja ter psihosocialne podpore.

Predstavniki obeh ustanov so izrazili zadovoljstvo nad tvorno razpravo in poudarili pomen nadaljnjega sodelovanja ter utečenih srečanj med vodstvom zbornice ter državnim sekretarjem. Gre za sodelovanje pri oblikovanju politik, ki bodo učinkovito podpirale in razvijale kmetijski sektor v Sloveniji ter omogočile boljše razumevanje pomena, potreb in izzivov slovenskega kmetijstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki