Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva

Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva

JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija  | 
Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva

V organizaciji Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je zadnji dan sejma AGRA 2022 v Gornji Radgoni potekalo Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva.

Ključne besede: AGRA 2022, srečanje, mladi, kmetijstvo, sodelovanje

»Pozdravljam takšna srečanja, ki povezujejo znanja in izkušnje različnih ustanov, ki delajo v smeri razvoja kmetijstva in slovenskega kmeta. Osebno sem človek akcije, kar se od stanovske organizacije kot je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi pričakuje,« je udeležence pozdravil predsednik zbornice Roman Žveglič.

V svojem nagovoru je izpostavil je pomen medgeneracijskega sodelovanja in prenos znanja. »Igrati morajo najboljši. Upam, da bodo mladi strokovnjaki najboljši. Tisti, ki bodo znali od starejših kolegov pridobiti pravo znanje, ga nadgraditi z novimi pristopi, ga z navdušenjem predstaviti in prenesli na kmete. Potrebe glede prenosa znanja se z leti spreminjajo. Današnji mladi kmetje so v veliki večini fakultetno izobraženi, vedo kaj hočejo. Srečanja, ki predstavljajo simbiozo strokovnjakov z različnih ustanov, odpirajo možnost povezovanja in prenosa znanja na sleherno kmetijo.«

Kako pomembno je povezati strokovnjake različnih služb ter s tem krepiti mrežo sodelovanja, je v iskrivem nagovoru izrazila predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager. »Fino je, da se spoznamo, povežemo in kdaj pokličemo. Gradimo skupno pot nadgrajevanja in sodelovanja, ki olajša delo in prinaša uspehe.«

Da si brez mladih v smislu idej in napredka kmetijstva ne moremo zamišljati, je poudaril generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič. »Smo v obdobju negotovosti, časi so nepredvidljivi. Ministrstvo z različnimi ukrepi skuša blažiti situacijo hitrih cenovnih sprememb, strah in stiske posameznikov,« je izrazil razumevanje in posluh Vlade RS glede situacije ter prenesel razmišljanje kmetijske ministrice, ki je tekom dogajanja na sejmu AGRA 2022 večkrat izpostavila  pomen zavedanja, da morajo znanje, kreativnost, inovativnost, podjetništvo in povezovanje postati gonilo napredka slovenske pridelave in predelave hrane ter podeželskega prostora.

Dogodek je bil izveden v obliki delavnic, povezoval ga je koordinator za področje mladih kmetov na KGZS Jože Očko. Na njem je sodelovalo prek 60 mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in živilstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki