Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks

Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks

Vprašalnik o nepoštenih trgovinskih praksah za dobavitelje v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi 

Ključne besede: nepoštene trgovinske prakse, vprašalnik, veriga preskrbe s hrano

Vprašalnik je dostopen na POVEZAVI (desno zgoraj izberete jezik). Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 15 minut. Izpolniti ga je možno do 15. marca. 

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 17. 4. 2019 sprejela Direktivo (EU) 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Države članice so morale direktivo v svoj nacionalni pravni okvir prenesti do 1. 5. 2021 in jo začeti uporabljati šest mesecev pozneje. Evropska komisija z letnimi vprašalniki ocenjuje učinkovitost ukrepov, ki so jih države članice sprejele v okviru navedene direktive. 
Vprašalnik Skupnega raziskovalnega središča ter Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja se izvaja v vseh državah članicah in je osredotočen na dobavitelje, zajete v direktivi, v različnih fazah verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Anonimizirani rezultati bodo po izteku navedenega roka objavljeni na POVEZAVI, rezultati vprašalnikov iz preteklih let pa so dostopni na tej  POVEZAVI.

Nazaj

Prihajajoči dogodki