Spremembi dveh javnih razpisov za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Spremembi dveh javnih razpisov za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

JSKS, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Objavljena je sprememba dveh javnih razpisov iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, in sicer spremembo 27. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 in spremembo 28. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023. S spremembo se ne spreminjajo roki za vložitev vlog, prav tako ne višina razpisanih sredstev.

Ključne besede: javni razpis, sprememba, naložbe, kmetijska gospodarstva

Spreminjata se zaradi sledečih razlogov:

Podrobnejše opredelitve, v katerih primerih se od vlagateljev zahteva, da k vlogi na javni razpis priložijo bilanco stanja na dan 31. 12. 2022 in izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, potrjeni s strani Finančne uprave Republike Slovenije. Opis podrobnejšega pogoja iz 13., 15., 17. in 18. točke 10. člena uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa 4.1, v dosedanjih javnih razpisih ni bil dovolj natančen, kar je imelo za posledico različna tolmačenja tega pogoja iz strani pripravljavcev vlog, kakor tudi s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Pri merilu »3.1 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na območjih OMD« se upoštevajo podatki iz letošnje zbirne vloge. "Običajno se upoštevajo podatki iz zbirne vloge preteklega leta. Letos je izjemoma prišlo do spremembe, ker je bil letos narejen nov izračun iz naslova OMD točkovanja, ki se vsakemu kmetijskemu gospodarstvu pripiše v Register kmetijskih gospodarstev (RKG). Ker pa prenos podatkov glede točkovanja OMD iz letošnje zbirne vloge ni aplikacijsko izvedljiv v tako kratkem času, bomo s spremembo javnega razpisa omogočili, da se upoštevajo podatki iz RKG ob vložitvi vloge na javni razpis, kar pa je na ARSKTRP aplikacijsko izvedljivo. Na ta način bomo skrajšali obravnavo vlog na ARSKTRP hkrati pa tudi zmanjšali stopnjo napak pri obravnavi vlog na obeh javnih razpisih," sporočajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

Ostale spremembe so redakcijske narave in se nanašajo na popravek napačnega številčenja meril za izbor vlog.

Več o tem TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.