Smrekovi podlubniki se prebujajo

Smrekovi podlubniki se prebujajo

Gozdarstvo in lovstvo, Obvestila za javnost, Varstvo rastlin, Obvestila  | 
Tako majhna žival lahko naredi veliko škode

Tako majhna žival lahko naredi veliko škode

Naredimo pravočasno vse za preprečevanje širjenja podlubnikov v urbanem okolju, vse za ohranjanje gozdov, vrtov, krajine, zelenega videza, naših naselij ter varnost ljudi in njihovega premoženja.

Meseci, v katerih podlubniki najbolj ogrožajo smreko, so od aprila pa do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12º C.

Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so: osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na deblu je vidno pocejanje smole, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

Podlubniki s svojim načinom življenja povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, ki neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi ter njihovo premoženje, še posebej ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled.

Bolje preprečiti...

Gozdarska inšpekcija poziva lastnike dreves smreke v urbanem okolju, da redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov. Pri izvajanju sanitarne sečnje je treba biti izjemno pazljiv, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je treba zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.

Za vse informacije v zvezi s posekom s podlubniki napadenih dreves, tako v gozdu, izven gozda in v urbanem okolju, lahko pokličete Gozdarsko inšpekcijo ali Zavod za gozdove Slovenije.

Vir: MKGP

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki