Slovenski kmetijski svetovalci na Irskem

Slovenski kmetijski svetovalci na Irskem

JSKS, Izobraževanje  | 
Slovenski kmetijski svetovalci na Irskem

Mednarodno sodelovanje postaja v današnjem času stalnica, ki v delo prinaša obilo dinamike in novih znanj. Pristne izkušnje iz terena prinašajo nove ideje, pristope, poznanstva in izkušnje. Priložnost pridobivanja vsega omenjenega nas je konec maja na Irskem imelo šest svetovalcev iz Slovenije.

Obisk na Irskem je del programa usposabljanja mladih kmetijskih svetovalcev iz Evropskih svetovalnih organizacij. Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (https://www.kgzs.si/) je pri izvajanju 40-tedenskega programa aktiven partner priprave in izvedbe vsebin. Program sta zasnovala EUFRAS (Evropsko združenje svetovalnih organizacij v kmetijstvu; https://www.eufras.eu/) in YPARD (mednarodno gibanje mladih strokovnjakov za mlade strokovnjake za razvoj kmetijstva; https://ypard.net/). Program se financira iz navedenih mednarodnih organizacij, ERASMUS+ in posredno držav članic.

Podobni izzivi

Udeleženci iz različnih držav smo zgradili močno mrežo in opazili, da so izzivi, s katerimi se sooča kmetijstvo, niso edinstveni za posamezne države, temveč se soočamo s podobnimi po vsej Evropi. Program, kot je YEUFRAS, ni namenjen samo pomoči udeležencem pri razumevanju teh izzivov, temveč tudi razvoju veščin za iskanje rešitev za te težave. Prednosti programa vključujejo priložnost za vadbo trdih in mehkih veščin, ki lahko mladim svetovalcem ponudijo orodja za učinkovito in koristno kariero v svetovanjih in svetovalnih storitvah. Poleg tega imamo udeleženci možnost pridobiti polni certifikat - Certifikat za evropske svetovalce na podeželju (CECRA).

V okviru tega programa je Teagasc (The Agriculture and Food Development Authority – Irska; https://www.teagasc.ie/) aprila omogočil dve spletni seji o enakosti spolov ter zdravju in varnosti kmetov, ki sta bili zelo aktualni temi v vseh državah. Konec maja pa smo v parku Teagasc Oak udeleženci opravili dva modula CECRA; Modul 7 | Oblikovanje svetovalnih procesov in modul 9 | Facilitacija in vodenje diskusijske skupine. Vsaka skupina je obiskala dve kmetiji in izvedla tehnični obisk kmetije.

Naša izobraževanja so torej potekala na sedežu organizacije Teagasc, Oak park Carlow. Organizacija Teagasc pokriva izobraževanje mladih, izvaja svetovalno službo in vodijo neodvisne raziskave. Neodvisne raziskave izvajajo prav na tem območju, kjer je sedež, saj ima organizacija v lasti in upravljanju okoli 300 ha površin, od tega približno 250 ha obdelovalnih površin. Njihov sloves zaradi zelo kakovostnih vsebin in dela je znan širom Evrope, kar pa gre predvsem na račun povezanosti in prenosa znanja med posameznimi sklopi, ki jih organizacija pokriva. Imeli smo priložnost, da smo si poizkusne površine pogledali, mentorji pa so nam odgovarjali na naša vprašanja.

Zanimivo je bilo videti poizkus paše različnih vrst trav, kjer preučujejo kakovost trav za pašo (krmna vrednost), indeks zauživanja (ali jo živali popasejo ali ne) ter možnost obraščanja oz. obnavljanja travne ruše. Paša je zelo pomembna na Irskem, saj njihov način reje predstavlja pašo skoraj devet mesecev ali več, odvisno od vremena.

Naslednja zanimivost, ki smo jo opazili, so tudi deli površin, ki jih na posestvu namenjajo ohranjanju biodiverzitete. Na sliki lahko vidimo, da se njihovi biodiverzitetni travniki zelo razlikujejo od naših. V travnikih prevladujejo predvsem trave, v nasprotju z našimi, kjer imamo vrstno bogate travnike tako z vrstami trav, kot tudi različnimi vrstami zeli.

Mreženje med udeleženci je bilo zelo učinkovito, saj smo lahko med sabo diskutirali o izzivih v kmetijstvu, pristopi k reševanju težav pa se v posameznih državah razlikujejo. Zanimiv primer so težave s sprehajalci psov in pasji iztrebki, katere lastniki premalokrat pospravijo za svojimi ljubljenčki. Na Irskem imajo v ta namen postavljene opozorilne table in predvideno globo, v kolikor se iztrebkov ne pospravi. Poleg postavljenih tabel so na voljo tudi brezplačne vrečke in na ta način omogočajo, da lastniki v izogib nevšečnostim zagotovijo čisto okolje, brez iztrebkov.

Širjenje mreže

Do zaključka in pridobitve polnega certifikata CECRA nas čaka še nekaj obveznosti, vendar na vse doživeto do sedaj lahko rečemo, da so to prijetne obveznosti. Vsi udeleženci smo se strinjali, da smo se do sedaj veliko naučili, pridobili pomembne izkušnje in razširili mrežo, ki bo služila medsebojnemu sodelovanju in pomoči. Pomembno je, da se ta program izvaja tudi v prihodnje za naslednje generacije, ki vstopajo na pot kmetijsko svetovalne službe, ker gre za pridobivanje zelo kakovostnih izkušenj. Zahvaljujemo se vsem organizatorjem in naši službi, ki nam je tovrstno izobraževanje omogočila.

Olga Novak, KGZS – Zavod Ljubljana

Nazaj

Prihajajoči dogodki