S seje strokovnega odbora za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

S seje strokovnega odbora za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

JSKS, Zbornica svetuje, Strokovni odbori, Izobraževanje  | 
S seje strokovnega odbora za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

Na ustanovni seja strokovnega odbora za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj pri KGZS, člani odbora zastavili usmeritve svojega dela.

Ključne besede: Strokovni odbori, šolstvo, kmetijstvo

V maju je potekala ustanovna seja Strokovnega odbora za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Člani  odbora so za predsednika izvolili Metoda Štrancarja, za podpredsednico Nastjo Gregorec. Ostali člani odbora so Žiga Kršinar, Jože Hladnik, Tone Plevčak, Milan Bizjan, Monika Očko, Andrej Golob in Primož Pevec. Strokovna tajnica odbora je Jana Žiberna.

Člani odbora zaznavajo v kmetijskem šolstvu več neurejenih področji in si želijo prispevati k širjenju in izboljšanju kmetijskih znanj. Pri svojem delu se bodo zavzemali za izboljšanje prenosa teoretičnih znanj v prakso in prenosa znanj med kmeti.

Želijo si močnejše povezave med teorijo in prakso, kar bi bilo veliko lažje ob zadostni vključenosti ustreznih kmetij v proces oblikovanja uma mladih kmetov. S svojim delom želijo prispevati tudi k spodbujanju izobraževanja odraslih, tako s kmetijskimi znanji kot ostalimi vsebinami, ki so povezane z uspešnim delom na kmetiji.

Dokončni program dela odbora bo sprejet na naslednji seji, ko bodo vsi člani odbora pripravili svoje vizije glede ključnih ciljev dela.

Nazaj

Prihajajoči dogodki