RAZPISI: za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

RAZPISI: za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Kmetijske podpore, Izobraževanje, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika, Izobraževanje  | 
RAZPISI: za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
V petek so bili objavljeni trije javni razpisi namenjeni sofinanciranju delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Ključne besede: razpis, nevladne organizacije

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis za ukrep 2 Pomoč za prenos znanja in informiranje s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2024 znaša do 54.000 evrov. Od tega za:

  • sklop A do višine 29.000 evrov in
  • sklop B do višine 25.000 evrov.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis za ukrep 3 Pomoč za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za leto 2024 znaša do 331.000 evrov. Od tega za:

  • sklop A do višine 145.000 evrov,
  • sklop B do višine 105.000 evrov,
  • sklop C do višine 45.000 evrov in
  • sklop Č do višine 36.000 evrov.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za Javni razpis za ukrep 4 Pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2024 znaša do 10.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 7. 2024 do 15.00 ure.

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

Nazaj

Prihajajoči dogodki