RAZPISI: Za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

RAZPISI: Za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Strokovni odbori  | 
RAZPISI: Za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij  na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 24. marca 2023, v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Rok za oddajo vlog je začel teči 25. marca in traja do vključno 13. aprila 2023.

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu portala e-kmetija, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2023:

  • 29.000 evrov za delovanje na širšem območju Republike Slovenije,
  • 25.000 evrov za delovanje na ožjem območju Republike Slovenije.

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023:

  • 144.000 evrov za delovanje večjih pomembnejših organizacij,
  • 102.000 evrov za rejske organizacije,
  • 25.000 evrov za ostale organizacije,
  • 20.000 evrov za organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja.

Za javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023 bo namenjenih 10.000 evrov.

Dodatne informacije:

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki