Razpisi usposabljanj za prevoz živali

Razpisi usposabljanj za prevoz živali

Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Živinoreja  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Skladno z uredbo o zaščiti živali je potrebno za prevoz živih živali, na razdalji več kot 50 kilometrov, imeti opravljeno usposabljanje in pridobiti potrdilo. V času epidemije je usposabljanje možno opraviti prek spleta.

Ključne besede: Dobrobit živali, prevoz živali

Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali pridobite tako, da uspešno opravite tečaj. V Republiki Sloveniji imamo tri pooblaščene izvajalce tečajev, ki jih najdete na povezavi TUKAJ.

Velja sledeče:

Pri izbranem izvajalcu se prijavite na tečaj,

po opravljenem tečaju sledi pisno preverjanje znanja pri izvajalcu usposabljanja,

ko uspešno opravite pisno preverjanje znanja, vam izvajalec usposabljanja izda "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali",

vaše "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali" je veljavno v vseh 28. članicah Evropske unije,

njegova veljavnost je do preklica, "Potrdilo o usposobljenosti za voznike in oskrbnike za prevoz živali" prekliče pristojni organ v primeru ugotovljenih resnih kršitev Uredbe sveta 1/2005/ES o zaščiti živali med prevozom.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki