RAZPIS: Dobrote slovenskih kmetij 2021

RAZPIS: Dobrote slovenskih kmetij 2021

JSKS, Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Dobrote slovenskih kmetij 2021

Prijave za sodelovanje sprejemajo na enotah Javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije do 19. februarja do 12. ure.

Ključne besede: razpis, dobrote slovenskih kmetij

KGZS - Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejajo v okviru DNEVOV DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ 32. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

Zaključna prireditev bo potekala od 28. do 30. maja 2021 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, kisi, sokovi in nektarji, žgane pijače, suho sadje in drugi pridelki, vina, sadjevci – sadna vina, domače marmelade, džemi in sadni namazi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi konzervirani pridelki, med, čaji ter medice.

Razpis in  pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2021 so objavljeni na spletnih straneh KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si ali www.dobroteslovenskihkmetij.si

Na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP, oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit lastna surovina ni pogoj, če gre za peko na tradicionalni način.

  • Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanjih, se javite na lokalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo svetovalec - svetovalka elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije in potrdilo o plačilu kotizacije.

Zadnji rok za prijavo je petek, 19. februar 2021, do 12. ure.

Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek uporaben, čas in način priprave (klobase za kuhanje, čaji in iz rezanci).

VZORCI, KI BODO PREREZANI, V PREMAJHNIH KOLIČINAH ALI PREPOZNO DOSTAVLJENI, NE BODO OCENJENI!

  • Prispevek - kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV-jem 30 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25 evrov.

Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje nagrajene izdelke v času razstave na Ptuju, da to sporočijo pristojni svetovalki - svetovalcu za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah - svetovalcih za kmečko družino in  dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda ali na spletni strani: www.dobroteslovenskihkmetij.si  ali www.kgz-ptuj.si

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki