RAZPIS: AGRO FI mikro

RAZPIS: AGRO FI mikro

Gospodarjenje  | 
RAZPIS: AGRO FI mikro

Objavljen je prvi razpis za finančni instrument AGRO FI mikro, in sicer gre za mikroposojila, ki so namenjena mladim kmetom in majhnim kmetijam za lažje dostopanje do virov financiranja za izboljšanje tekočega poslovanja, doseganje večje tržne usmerjenosti, razvoj kmetijskega gospodarstva in obnovo po naravnih nesrečah.

Ključne besede: posojila,MKGP, regionalni sklad, mladi kmetje, majhne kmetije

V petek, 13. oktobra, je slovenski regionalno razvojni sklad v Uradnem listu RS objavil finančni razpis“AGRO FI mikro“. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s skladom kot upravljavcem FI vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Finančni produkt vključuje posojila v minimalni višini 5.000 € do maksimalne višine 25.000 €. Gre za brezobrestna posojila (razen če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno). Dodatne koristi za posojilojemalce so, da je doba vračanja najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe, možen je moratorij na odplačilo glavnice, in sicer največ 12 mesecev. Posojilo je odobreno brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 prek aplikacije www. r-sklad.si. Več o vsebini finančnega produkta je dostopno na spletni strani SRRS https://www.srrs.si/javni-razpisi/agro-fi-mikro/.

Nazaj

Prihajajoči dogodki