Ptičja gripa zahteva pozornost in preventivo

Ptičja gripa zahteva pozornost in preventivo

Perutnarstvo, Obvestila za javnost, Živinoreja, Živinoreja  | 
Novi primeri ptičje gripe pri nas (slika je simbolična).

Novi primeri ptičje gripe pri nas (slika je simbolična).

Ob novih primerih ptičje gripe ponovno opozarjajo na nujnost doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov s strani rejcev

Pretekli petek, 24. februarja, je bil na podlagi kliničnih znakov in pozitivnega izvida laboratorijskih preiskav potrjen primer HPAI na območju občine Cerklje na Gorenjskem - v naselju Zalog pri Cerkljah pri registriranem rejcu z okoli 1000 nesnicami v prosti reji, ki opravlja gospodarsko dejavnost.

Gre za prvi letošnji potrjen izbruh HPAI podtipa H5N1 pri perutnini. Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) ter ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

V reji so bili takoj odrejeni nujni ukrepi za preprečitev širjenja bolezni z okuženega obrata: zapora obrata, prepoved premikov perutnine z in na gospodarstvo, prepoved dajanja proizvodov (jajc) v promet. Poginule in usmrčene kokoši so bile skupaj z jajci odpeljane na neškodljivo uničenje, opravljeno je bilo čiščenje in razkuževanje objektov ter opreme in pribora. Poleg tega je DSNB sprejel zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v reje perutnine za celotno območje Slovenije.

Po prvih opravljenih pregledih rej v trikilometrskem pasu in delu pregledov rej v desetkilometerskem pasu ni bilo ugotovljenih novih sumov bolezni. Rejcu bo v skladu s predpisi povrnjena škoda, ki je nastala zaradi izvajanja predpisanih ukrepov.

----------------------------------------------------

Ukrepi, ki veljajo na območju z omejitvami

 1. Izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah (perutnina in ptice v ujetništvu), vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu območnemu uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR);
 2. ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s prostoživečimi živalmi;
 3. postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje obrata;
 4. izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z izvajanjem preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok;
 5. prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj, razen pod določenimi pogoji po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 6. prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali raztovarjanja;
 7. prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij z omejitvami, morajo biti razkužena,
 8. vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti aviarne influence, mora predhodno odobriti pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 9. prepoved zbiranja ptic – sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj;
 10. prepoved obnove populacije pernate divjadi;
 11. prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 12. vodenje evidenc v obratu o:
 • vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata,
 • pticah na gospodarstvu – št. in vrsta živali, št. in datum pogina; druge spremembe pri živalih (obolevnost, zmanjšana proizvodnja,...).

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki