Ptičja gripa na Madžarskem

Ptičja gripa na Madžarskem

Perutnarstvo, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poroča o pojavu visoko patogena aviarna inluence podtipa H5N8 pri perutnini na Madžarskem. V Sloveniji so tako še vedno v veljavi ukrepi zaradi primerov visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št 191/20.

Ključne besede: Ptičja gripa, Aviarna influenca

Do sedaj so na Madžarskem prijavili bolezen na treh gospodarstvih, in sicer na dveh gospodarstvih s purani (47.596 in 36.976 puranov) v županiji Komárom-Esztergom in na enem gospodarstvu z nesnicami (več kot 100.000 živali) v županiji Bács-Kiskun.

Na celotnem območju Slovenije se morajo po izvedbenem sklepu Komisije izvajati naslednji ukrepi:

  1. perutnino in ptice v ujetništvu se zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi, krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;
  2. oskrbovanje perutnine in ptic v ujetništvu z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (kot je prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, npr. kloriranje);
  3. prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;
  4. prepoved zbiranja perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov s ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.

Več informacij najdete na strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: Poročilu o preiskavah na aviarno influenco v Sloveniji.

Nazaj

Prihajajoči dogodki