Prizadevanja zbornice obrodila sadove pri kmečkih pokojninah

Prizadevanja zbornice obrodila sadove pri kmečkih pokojninah

Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Na pobudo KGZS bo višja najnižja pokojnina kmečkih zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg pravic

Na pobudo KGZS bo višja najnižja pokojnina kmečkih zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg pravic

Višje pokojnine za osebe, zavarovane v ožjem obsegu, in sicer bo ta znašala najmanj 405,64 evra

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pozdravlja sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N). Ta  prinaša vrsto ugodnih rešitev tudi za kmete, pri čemer KGZS še posebej izpostavlja dvig višine zagotovljene pokojnine za osebe, ki so pretežni del svoje zavarovalne dobe dopolnile v ožjem obsegu. KGZS si je vrsto let prizadevala za primerno ureditev višine najnižjih pokojnin za osebe, ki so bile pretežni del svoje zavarovalne dobe zavarovane za ožji obseg in so dopolnile pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana pokojninska doba brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Sprejeta rešitev je ustrezna in hkrati pravična, saj ohranja razmerja med prejemniki pokojnin glede na obseg njihovega zavarovanja.

Sprememba zakona določa, da se bo kmečkim zavarovancem, zavarovanim za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, določila nova višina najnižje pokojnine v višini 41% najnižje pokojninske osnove, ki se bo kasneje usklajevala enako kot pokojnine.

Tako bo po tem zakonu najnižja pokojnina kmečkih zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, znašala z letošnjo uskladitvijo pokojnin 405,64 evra.

Na podlagi določb zakona se bo lahko posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, pokojnina odmerila na novo.

Pokojnina se sicer odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 (zagotovljena pokojnina, ki od 1. maja 2021 dalje znaša za polni obseg 620 evrov), vendar se izplačuje najmanj v znesku, ki ustreza višini 41% najnižje pokojninske osnove.

Z ZPIZ-2N se določa tudi podlaga za novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin, izvedenih iz pokojnin posameznikov, ki bi se jim pokojnina izplačevala v višini 41% najnižje pokojninske osnove, vendar so že pokojni. Ta odmera se bo opravila le na zahtevo upravičenca do vdovske oziroma družinske pokojnine.

Odmera pokojnine v višini 41% najnižje pokojninske osnove omogoča izboljšanje socialnega položaja posameznikov tudi v razmerju do pravic iz socialnega varstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki