Pripravljene so obdelave FADN podatkov za vzorčne kmetije 2020

Pripravljene so obdelave FADN podatkov za vzorčne kmetije 2020

Ekonomika in davki, FADN knjigovodstvo, Gospodarjenje  | 
Pripravljene so obdelave FADN podatkov za vzorčne kmetije 2020

Kmetijam, ki ste v letu 2020 vodile FADN knjigovodstvo v okviru reprezentativnega vzorca in ste bili hkrati obvezniki, ker ste bili uspešni pri kandidiranju na sredstva iz Programa razvoja podeželja, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v preteklem tednu poslalo e-pošto, v katerem vas je obvestilo, da lahko dostopate do obdelav FADN podatkov. Le-te se nahajajo v aplikaciji »Poročanje FADN obdelav – obvezniki« na spletnem naslovu 

Ključne besede: FADN knjigovodstvo

Kmetijam, ki ste v EU vzorcu prostovoljno in prejmete nadomestilo (»nagrado« oz. plačilo za vodenje FADN), pa bodo s strani ministrstva poslali obdelave za leto 2020 v fizični obliki, po »navadni« pošti. Prejele jih boste predvidoma v roku 14 dni.

Vsem kmetijam predlagamo, da obdelave pregledate, kajti šele obdelani podatki so tisti, ki vam nudijo celosten pogled v poslovanje vaše kmetije. Če ste podatke skrbno beležili in zapisovali celo leto, je škoda, da si ne bi vzeli časa za pregled kazalnikov, ki so izračunani iz vaših podatkov. Nemalokrat se zgodi, da so kakšni rezultati »čudni« na prvi pogled ali pa kazalnikov preprosto ne razumemo in potrebujemo za razlago strokovno pomoč. Rezultatov je ogromno (v preglednici »Splošne informacije« v obdelavi FADN podatkov) in včasih ne moremo najti povezave med njimi. Morda vam bo v »prvo« pomoč razlaga modela dohodka, lahko pa se tudi dogovorite z vašim FADN svetovalcem ali koordinatorjem FADN na vašem zavodu za pomoč pri razlagi. Predhodni dogovor je nujen, da se svetovalci podatke pregledajo in pripravijo odgovore na vaša vprašanja, vam pa bo to zagotovo prihranilo nekaj dragocenega časa, saj bo pogovor lahko potekal brez istočasnega iskanja podrobnejših podatkov, ki se bodo lahko pripravili vnaprej.

Pravilni rezultati prav vsake kmetije, ki sodeluje v vzorcu, so izjemnega pomena, saj kmetije, vključene v reprezentativni vzorec predstavljate slovensko tržno kmetijstvo. Vaše podatke na Evropski Komisiji uporabljajo tako za različne analize preteklega poslovanja in vrednotenje učinkov preteklih ukrepov kot tudi za načrtovanje prihodnjih ukrepov kmetijske politike. Vsem kmetijam, ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu FADN, se tudi s strani javne službe kmetijskega svetovanja zahvaljujemo za korektno sodelovanje in si želimo, da to sodelovanje ohranimo in okrepimo tudi v prihodnjih letih, ko bo po dolgih letih, odkar metodologija v EU obstaja – od leta 1965, doživela večje spremembe in nadgradnje.

 

Model dohodka v FADN

Šifra rezultata

Ime/opis rezultata

Izračun

R131

Skupni prihodek

(seštevek prihodka od rastlinske pridelave, prihodka od živinoreje in ostalih prihodkov)

=R135+R206+R256

R275

Posebni in splošni stroški

(t. i. »vmesna poraba - ne vključujejo amortizacije)

=R281+R236

R600

Bilanca tekočih subvencij in davkov

(vključuje subvencije in davek na dodano vrednost, ne vključuje pa investicijskih podpor)

=R605+R395-R390

R410

Bruto dodana vrednost kmetije

(sorodno kategoriji »pokritja«, izračunana kot razlika med skupnim prihodkom in vmesno porabo ter povečana za bilanco tekočih subvencij in davkov)

=R131-R275+R600

R360

Amortizacija

(ne zajema amortizacije osnovne črede)

 

R415

Neto dodana vrednost kmetije

(bruto  dodana vrednost zmanjšana za amortizacijo)

=R410-R360

 

R420

Dohodek kmečke družine

(neto dodana vrednost kmetije povečana za investicijske podpore in subvencije ter zmanjšana za stroške zunanjih dejavnikov (plače, najemnine in obresti)

=R415+R405-R365

Nazaj

Prihajajoči dogodki