Priložnost za evropske spodbude

Priložnost za evropske spodbude

Socialno podjetništvo, Gospodarjenje  | 
Priložnost za evropske spodbude

Evropski natečaj za socialne inovacije je odprt do 24. februarja letos

V kmetijstvu in na podeželju nekatera socialna podjetja uspešno poslujejo že vrsto let. Dejavnosti, ki jih opravljajo, so različne, od ekološke proizvodnje in predelave hrane, zaposlovanja ranljivih oseb, povezovanja kmetov pri skupnem trženju, razvoja zelenega turizma, v katerega vključujejo lokalne zgodbe, izobraževanja v povezavi s kmetijstvom in še mnogo drugih. Vsem je skupno to, da s svojim delovanjem dosegajo družbeni učinek, kar preprosto pomeni, da njihovo delovanje ugodno vpliva na lokalno območje, ki se tudi z njihovo pomočjo razvija hitreje, v pravo smer, ali pa imajo ugoden vpliv na družbo kot celoto. To jim je pomembnejše kot le lastne koristi ali doseganje čim višjega dobička.

Lahko bi trdili, da socialna podjetja v kmetijstvu in na podeželju orjejo nove ledine. Sedaj lahko svoje izkušnje delijo tudi z drugimi in se odločijo za sodelovanje na natečaju za socialne inovacije, ki ga organizira Evropska investicijska banka. Natečaj prepoznava in podpira najboljše evropske socialne podjetnike, spodbuja inovativne ideje in nagrajuje pobude, ki prispevajo k ustvarjanju družbenega, etičnega ali okoljskega vpliva. Prijave so možne do 24. februarja 2022, več informacij v zvezi z natečajem pa so na spletni strani https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/.

Nazaj

Prihajajoči dogodki