Predlog novele zakona o zavarovanju cestnih vozil

Predlog novele zakona o zavarovanju cestnih vozil

Delo organov KGZS, Gospodarjenje  | 
Predlog novele zakona o zavarovanju cestnih vozil
Vlada RS je v parlamentarno obravnavo poslala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. Novosti se nanašajo predvsem na prenos Direktive (EU) 2021/2118 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/103/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti.

Ključne besede: zavarovanje, traktorski priklopnik, traktorski priključek

Na osnovi direktive (EU) 2021/2118 bodo morala biti po sprejetju popravkov zakona i zavarovanju cestnih vozil obvezno zavarovana vsa motorna vozila s hitrostjo nad 25 km/h ali s hitrostjo nad 14 km/h in maso nad 25 kg in njihovi priklopniki, ki smejo voziti po cesti tudi, četudi za njih ni predpisana registracija in ne glede na to, če se uporabljajo na cesti ali izven ceste. To pomeni, da bodo po novem morali biti obvezno zavarovani tudi lahki priklopniki motokultivatorji, delovni stroji in traktorski priklopniki, katerih največja tehnično dovoljena masa ne presega pet ton in katerih hitrost je konstrukcijsko omejena na 30 km/h.

Kmetijske organizacije so z dopisom na Ministrstvo za finance predlagale, da se lahki priklopniki in traktorski priklopniki do pet ton največje dovoljene mase izvzamejo iz ločenega zavarovanja in za njih jamči zavarovanje vlečnega vozila.  Te izjeme na nivoju EU ni bilo mogoče uveljaviti, je pa bila v sodelovanju KGZS s pristojnimi ministrstvi že pripravljena določba,  ki bo omogočala sklenitev zavarovanja za lahke priklopnike in traktorske priklopnike do 5 ton največje dovoljene mase na zavarovalni polici vlečnega vozila (traktor) ter z lastno zavarovalno polico za motokultivatorje in delovne stroje.

Predlog sprememb zakona ne predvideva obveznega zavarovanja med drugim za gosenične traktorje, ki ne vozijo po cestah, delovne stroje, ki niso predvideni za vožnjo po cesti (npr. sadjarske platforme) in traktorske priključke, kot jih definira Zakon o motornih vozilih. Omenjene spremembe se nanašajo na zavarovanje vozil, ne pa registracijo. Pri registraciji ni nobenih sprememb.

Avtor: Marjan Dolenšek

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki