Poziv zbornice obrodil sadove

Poziv zbornice obrodil sadove

Ekonomika in davki  | 
FURS na zahtevo zbornice ustavil izdajanje odločb o obveznem vstopu v sistem DDV

FURS na zahtevo zbornice ustavil izdajanje odločb o obveznem vstopu v sistem DDV

FURS je ustavil izvajanje postopkov identifikacije kmetov za namene DDV po uradni dolžnosti

Ključne besede: DDV

Konec januarja  smo prejeli številna vprašanja in negodovanja kmetov glede prejemanja pozivov k izjasnitvi zaradi identifikacije davčnega zavezanca zaradi obveznega vstopa v sistem DDV.

V primeru, ko katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva za zadnje leto presega znesek 7.500 evrov, davčni organ po uradni dolžnosti določi davčnega zavezanca za DDV in izda identifikacijsko številko za DDV osebi, ki ima med člani kmečkega gospodinjstva najvišji katastrski dohodek.

Ob primerjavi lestvice katastrskega dohodka (KD) za kmetijska zemljišča v letih 2018, 2019 in 2020 ter upoštevaje postopnost vključevanja KD v davčno osnovo (leta 2018 55%, leta 2019 75% ter leta 2020 nove lestvice, določene zaradi epidemije COVID-19 v višini 50% katastrskega dohodka) smo na zborničnem uradu ugotovili, da se je davčna osnova v letu 2019 pomembno povečala, v letu 2020 pa se je znižala (razen za hmeljišča) na raven izpred leta 2018.

Glede na dejstvo, da je FURS pri doslej posredovanih obvestilih o obvezni vključitvi v sistem DDV kot osnovo upošteval podatke o katastrskem dohodku leta 2019, bi zelo verjetno večina sedaj identificiranih obveznikov takoj po prejemu dohodninskih odločb za leto 2020 zahtevalo izstop iz sistema DDV, saj praga za vstop (znesek 7.500 eurov obdavčljivih dohodkov) v letu ne bi dosegala.

Zato je 12. februarja Upravni odbor KGZS pozval Finančno upravo RS, da nemudoma ustavi izdajanje odločb o obveznem vstopu v DDV na podlagi podatkov o KD iz leta 2019 ter pristopi k izdajanju odločb za obvezen vstop v sistem identifikacije za namen DDV na podlagi podatkov za leto 2020. Deset dni kasneje smo dobili pozitiven odgovor s strani FURS, v katerem so obrazložili, da glede na to, da se v katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva všteva tudi znesek prejetih subvencij, bo FURS s postopki identifikacije za namene DDV nadaljeval po pripravi podatkov o subvencijah, ki so bile izplačane v letu 2020. Pri davčnih zavezancih, ki so v letu 2020 prejeli visoke subvencije, na podlagi katerih se pričakuje, da katastrski dohodek za leto 2020 ne bo padel pod 7.500 evrov, se bo nadaljeval postopek identifikacije za namene DDV.

V tem trenutku se torej postopki identifikacije ne izvajajo, razen v primerih, ko davčni zavezanci izkažejo interes za identifikacijo za namene DDV.

Ob tem vabimo tiste, ki ste v zadnjem obdobju že prejeli odločbe o obveznem vstopu v DDV, da s svojim morebitnim nestrinjanjem seznanite zbornični urad, da vam pomagamo pri razreševanju navedene problematike.

Nazaj

Prihajajoči dogodki