Poziv vzorčnim FADN kmetijam 2021

Poziv vzorčnim FADN kmetijam 2021

JSKS, Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo  | 
Poziv vzorčnim FADN kmetijam 2021

Rok za oddajo vseh mesečnih poročil je do konca januarja 

Ključne besede: FADN knjigovodstvo,

Zadnjega januarja je zadnji rok za oddajo vseh mesečnih poročil, ki jih vodite FADN vzorčne kmetije za leto 2021. Ne glede na način vnosa podatkov v mesečna poročila (na tiskanih  obrazcih, v Excelu ali v aplikacijo FADN evidence) je treba to delo opraviti do roka, to je do 31. januarja 2021, ki ga imate zapisanega tudi v pogodbi, sklenjeni z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vkolikor poročevalska kmetija FADN do navedenega datuma ne bo poslala vseh podatkov računovodski pisarni, lahko MKGP odstopi od te pogodbe in v tem primeru gospodarstva ne vključi v vzorec.

Pogodba, ki ste jo za leto 2021 za sodelovanje v vzorcu FADN sklenili z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zagotavlja prejemnikom sredstev Programa razvoja podeželja, ki so na podlagi določil javnih razpisov dolžni voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN (t.i. obvezniki) brezplačno zbiranje in obdelavo podatkov, ostalim vzorčnim kmetijam (t. i. »čisti vzorčnik«) pa bo izplačano tudi nadomestilo v enkratnem neto znesku 250 evrov.

V primeru, da so pri izpolnjevanju mesečnih poročil še kakšna  vprašanja ali nejasnosti, se lahko za pomoč obrnete tudi na svetovalca, ki na vašem območju svetuje FADN (običajno vaš kmetijski svetovalec ali eden od svetovalcev na vaši enoti Javne službe kmetijskega svetovanja) ali na koordinatorja FADN na KGZS - kmetijsko gozdarskem zavodu.

Hvala vsem kmetijam, ki ste se odločile za sodelovanje v vzorcu in redno ter skrbno izpolnjujete mesečna poročila in s tem prispevate k realni predstavitvi tržnega kmetijstva v Sloveniji, ki je bistvena tudi pri načrtovanju prihodnjih ukrepov kmetijske politike na ravni EU.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki