Pomoč pri prehodu v seneno prirejo

Pomoč pri prehodu v seneno prirejo

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
Pomoč pri prehodu v seneno prirejo

V Strateškem načrtu skupne kmetijske politike za obdobje od 2023 do 2027 je spodbuda za kmetovalce, ki prehajajo na seneno prirejo.

Operacija Senena prireja se z letom 2023 izvaja prvič. Vključuje zahteve, ki se nanašajo na seneno prirejo mesa in zahteve, ki so skupne za obe vrste prireje. Gre za letno podporo za prehod na seneno prirejo, ki krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzema obveznosti v višini 148,37 evra/ha. Za prvo leto lahko vstopite kmetovalci brez certifikata za seneno prirejo, potem pa ga je treba pridobiti.

Skupne zahteve za izvajanje senene prireje so:

 • Trava se pospravi v obliki mrve, prilasta oziroma se izvaja paša.
 • Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti nobene silaže oziroma kakršne koli fermentirane krme.
 • Povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale) ni dovoljeno, kar velja tako za krmo, namenjeno prehranjevanju živali na kmetijskem gospodarstvu, kot tudi krmo, namenjeno prodaji.
 • Močenje krme pri krmljenju ni dovoljeno (tekoči dodatki za spodbujanje zauživanja).
 • Uporaba sirotke za dokrmljevanje živali ni dovoljena.
 • V operacijo se lahko vključijo travniki, njive s kmetijskimi rastlinami za pridelavo voluminozne krme, ki se jih lahko pospravi kot mrvo in travniški sadovnjake.
 • Upravičenec se mora vsako let pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje senene prireje prijaviti oz. obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje so 31. 12. v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oz. obnovi prijavo v kontrolo nekoliko kasneje.
 • Potrebno je pridobiti certifikat.

Dodatne zahteve za pridelavo/predelavo senenega mleka in pridelavo senenega mesa najdete na spletni strani Zavoda seneno TUKAJ

1. Seneni festival

Zavod seneno meso in mleko s svojimi člani in sponzorji vabi na 1. Seneni festival, ki bo potekal 25. 3. 2023 ob 10. uri v BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo.

Na festivalu bodo potekale sledeče aktivnosti:

 • predstavitev senene prireje, s prikazom kmetijske mehanizacije,
 • predstavitev dobrih praks na senenih kmetijah, od katerih bodo lahko obiskovalci izvedeli stvari iz prve roke,
 • okrogla miza na temo senene prireje in njenih izzivov,
 • predstavitev novega obdobje Skupne kmetijske politike (SKP) in ukrepa »Senena prireja«,
 • podelitev nagrad zmagovalcem tekmovanja za najkvalitetnejše seno,
 • po strokovnem delu sledi pogostitev in seneno druženje ob živi domači glasbi. 

VABILO

Vabljeni!

Nazaj

Prihajajoči dogodki