Pohitimo s predložitvijo obračuna pavšalnega nadomestila DDV

Pohitimo s predložitvijo obračuna pavšalnega nadomestila DDV

JSKS, Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
Pohitimo s predložitvijo obračuna pavšalnega nadomestila DDV

Rok za predložitev obračuna pavšalnega nadomestila je do konca januarja!

Ključne besede: obdavčitev, pavšalno nadomestilo

Fizična oseba, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki davčno osnove iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi pavšalne obdavčitve, in ki iz te dejavnosti ni identificiran za namene DDV, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kmečkega gospodinjstva, pravico do pavšalnega nadomestila DDV. Vlogo je treba oddati do 31. januarja. Več o tem piše vodja službe za ekonomiko kmetijstva na KGZS mag. Martin Nose.

Za pridobitev pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila mora pridobiti dovoljenje davčnega organa. Davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, lahko uveljavi pravico do pavšalnega nadomestila za dobavo:

–  kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmečkega gospodinjstva, katerega predstavnik je, za katero se dohodek ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka,

–  kmetijskih in gozdarskih storitev, opravljenih za plačilo prek strojnega krožka.

Pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila ima le, če se te dobave opravijo kupcem, davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV.

Posamezni davčni zavezanec lahko uveljavi pavšalno nadomestilo le za tiste pridelke in storitve, za katere mu je davčni organ v dovoljenju priznal pravico do pavšalnega nadomestila.

Pozor: davčni organ lahko dovoljenje prekliče, če imetnik dovoljenja ne predloži obračuna pavšalnega nadomestila do 31. januarja za preteklo leto.

Zato pohitimo s predložitvijo obračuna pavšalnega nadomestila – rok je do 31. januarja, in sicer v elektronski obliki prek eDavkov.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki