Pogodbe za sodelovanje v vzorcu FADN 2023 so že pri vas

Pogodbe za sodelovanje v vzorcu FADN 2023 so že pri vas

FADN knjigovodstvo, Ekonomika in PRP, Knjigovodstvo/FADN, Agrarna ekonomika  | 
Pogodbe za sodelovanje v vzorcu FADN 2023 so že pri vas

MKGP je v prvih dneh januarja pripravilo ponudbe za podpis pogodbe o vodenju evidenc za pripravo letnega poročila o gospodarjenju kmetijskega gospodarstva za poročevalske kmetije (pogodbe za vključitev kmetije v vzorec FADN 2023).

Kmetija, ki se odloči za vključitev v vzorec FADN, mora podpisati pogodbo in podpisan izvod pogodbe vrniti v priloženi poštni ovojnici na ministrstvo najkasneje v 7 dneh po prejetem dopisu. Na ministrstvu pričakujejo, da bo večina vrnjenih podpisanih pogodb prispela v podpis ministrice najkasneje do konca januarja 2023. Po podpisu ministrice bo pogodba vrnjena na vaš naslov.

Kdo je prejel ponudbo

Prejemniki ponudbe za vključitev v vzorec FADN ste kmetije, ki ste v vzorcu že sodelovale v preteklem letu, kmetije, ki ste v preteklem letu izrazile željo po sodelovanju pri svojem svetovalcu oz. koordinatorju FADN na vašem zavodu (in ste skupaj pripravili izračun SO, iz katerega je razvidno, v kateri velikostni razred in tip proizvodnje ste uvrščeni) ter kmetije, ki v lanskem letu pridobile obveznost vodenja iz naslova uspešnega kandidiranja na ukrepe  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 do 2022. Med slednjimi ste povabljeni za sodelovanje v vzorcu FADN tudi vsi mladi prevzemniki, ki ste uspešno kandidirali na 8. javnem razpisu v okviru podukrepa M06.1 »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022«. Tako imenovanim obveznikom FADN bo ministrstvo z vključitvijo v vzorec FADN zagotovilo brezplačno zbiranje in obdelavo podatkov, ostalim kmetijam, ki nimajo obveznosti, pa bo poleg tega izplačalo tudi »nagrado« oz. nadomestilo za vodenje v višini 300 EUR.

Kaj rabite

Mladi prevzemniki, ki se boste odločili za sodelovanje v vzorcu 2023, boste rabili potrdilo o začetku vodenja FADN tudi za Agencijo za kmetijske trge in  razvoj podeželja. Pomembno sporočilo je, da naredite kopijo podpisane pogodbe z vaše strani (preden jo pošljete na ministrstvo) in jo predložite agenciji najkasneje do konca januarja. Podpisana pogodba »le« z vaše strani (fotokopija oz. skeniran dokument) bo ustrezno dokazilo o vzpostavitvi vodenja knjigovodstva, potrebno pa bo seveda shraniti tudi pogodbo, ki jo boste prejeli podpisano s strani ministrice in jo boste ob morebitnem pregledu izpolnjevanja pogojev razpisa morali predložiti.

In če ponudbe še ni

Kar nekaj klicev na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, kmetijsko gozdarske zavode pa tudi na ministrstvo s strani kmetij je bilo v preteklih dneh, da pogodbe še niso (niste) prejeli. Posebej bi vas radi opozorili, da preverite, ali se je kuverta morda »skrila« med številnimi  reklamami in ste jo po pomoti spregledali ali zavrgli. V primeru, da  menite, da pogodbe še niste dobili, se obrnite na svojega svetovalca FADN oz. koordinatorja FADN na vašem zavodu, ki bo v seznamu preveril ali  bi morali prejeti ponudbo oz. pogodbo in bosta skupaj pogledala, kaj narediti, da bo pogodba prišla na prave naslove.

Prvi korak je storjen

Vse kmetije, ki ste že podpisale in poslale pogodbe oziroma to načrtujete v prihodnjih dneh, ste naredile prvi in pomemben korak za vključitev v vzorec FADN 2023. Nadaljnji koraki so seveda vestno in redno izpolnjevanje vseh poročil, da izpolnite vaše mesečne obveznosti, in uspešno tudi zaključite letno sodelovanje v vzorcu. V kolikor imate vprašanja ali težave, se obrnite na FADN svetovalce, ki vam bomo z veseljem pomagali, prav tako pa tudi sodelavci iz računovodskih pisarn v Kranju in na Ptuju, kjer delajo obdelave poročil FADN za vzorčne kmetije.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki