Poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete

Poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete

Ekonomika in davki  | 
Poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete

Predlog zakona prinaša pomembno novost tudi za kmetijstvo

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji 5. maja letos določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Predlog zakona prinaša poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete, v izogib vsakoletnim administrativnim obveznostim preverjanja obsega katastrskega dohodka in obdavčljivih subvencij ter posledičnega identificiranja kmetov za DDV po uradni dolžnosti

Dodatna oprostitev

V 29. členu predlog zakona s spremembo drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 odpravlja prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV tako, da je obračunavanja DDV oproščena tudi dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se za davčnega zavezanca za namene tega zakona šteje eden od članov kmečkega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te dejavnosti, določijo za predstavnika.

V primeru, ko pa kmečko gospodinjstvo ugotavlja dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se bo tako, kot do sedaj, uporabljal prvi odstavek 94. člena ZDDV-1, torej je davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Ohranjene rešitve

Zakon ohranja tudi rešitev, da lahko davčni zavezanci poračunajo del svojega vstopnega DDV skozi ukrep uveljavljanja pavšalnega nadomestila. Prav tako se ohranja tudi možnost, da se kmetje prostovoljno vključijo v sistem DDV.

Ob predpostavki, da bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost v Državnemu zboru obravnavan po nujnem postopku in pravočasno sprejet, bodo pravila, ki sledijo ciljem okoljske politike, administrativne poenostavitve in razbremenitve, začela veljati in se uporabljati s 1. julijem 2021.

Nazaj

Prihajajoči dogodki