Partnersko sodelovanje za vključujočo družbo

Partnersko sodelovanje za vključujočo družbo

Socialno podjetništvo  | 
Partnersko sodelovanje za vključujočo družbo

V torek, natančneje 10. oktobra, je v prostorih Pokušine Pod Strehco v Ljubljani potekal 2. posvet na temo karierne rehabilitacije in vključujoče družbe v smeri krožnega gospodarstva in zelenih delovnih mest, pod okriljem Zavoda Jazon in sofinancirano s strani Mestne občine Ljubljane. Poslanstvo Zavoda Jazon je graditev modela Partnerstvo za vključujočo družbo.

Partnersko sodelovanje, medresorsko in medgeneracijsko povezovanje, etičnost, strpnost in dobre prakse so bile besede, ki so zaznamovale ta posvet. Govorci so se osredotočili na predstavitev prizadevanj posameznikov in skupin za vključujočo skupnost in družbo po meri človeka.

Predstavljen je bil projekt CoFarm4Cities, ki se je začel letos pomladi in bo trajal do 2026 in v okviru katerega bodo partnerji iz različnih držav analizirali dobre prakse ter razvili model urbanega kmetovanja, ki ga bodo nato testirali v petih mestih, v Ljubljani, Zagrebu, Torinu, Varšavi in Budimpešti. Izdelali bodo tudi akcijske načrte, ki bodo določali korake in ukrepe za urbano kmetijstvo v partnerskih mestih. Cilj akcijskih načrtov je omejiti širjenje mest in zagotoviti lokalno zdravo hrano, ter tako prispevati k prehodu na trajnostne prehranske sisteme, v skladu s strategijo Od vil do vilic. Slovenski partner je Mesta občina Ljubljana, ki bo v okviru tega projekta tudi skupaj z društvom DOVES razvila učni model, ki bo učencem osnovnih šol približal pot hrane od pridelave na kmetiji, priprave hrane v šoli, preprečevanje zavržene hrane in kompostiranje.

Socialna vključenost starejših

Dve vsebini sta bili povezani s starejšimi ljudmi in njihovo socialno vključenostjo. Projekt Creation POP želi s spodbujanjem in izvajanjem na ustvarjalnosti temelječih medgeneracijskih aktivnosti prispevati k večji vključenosti in blaginji starejših ljudi. Koordinator projekta, ki vključuje partnerje iz petih držav, je Gerontološki raziskovalni inštitut iz Slovenije. Kot primer dobre prakse aktivnega povezovanja starejših ljudi v pogovornih skupinah je bilo predstavljeno delovanje Medgeneracijskega društva Tromostovje.

Krožne zgodbe

V nadaljevanju so bile predstavljene krožne zgodbe Partnerstvo za vključujočo družbo, Krožno gospodarstvo, Make in Slovenia, Hrane ne mečemo stran ter Flora Viva. V vseh petih krožnih zgodbah so zastopana Etri načela ustvarjanja vključujoče družbe z ustvarjanjem delovnih mest za vse, tudi za t.i. ranljive skupine, ki kljub pomanjkanju delovne sile, večinoma v vseh panogah, težje najdejo ustrezno zaposlitev. Vsaka od teh krožnih zgodb ima več pozitivnih učinkov na posameznike, skupnost in celotno družbo. Učinki so tako finančno kot širše družbeno merljivi in zagotavljajo večjo kvaliteto življenja za tiste, ki morda drugače te priložnosti ne bi imeli.

Včasih je občutek, da v sodobni družbi ponovno odkrivamo tisto, kar smo včasih že imeli, pa morda na žalost tudi opustili. Razvijajo pa se tudi nove, inovativne stvari, ki so prav tako vredne pozornosti. Med nami s(m)o ljudje, ki nam ni vseeno, kakšen je danes in kako bo jutri in prav ti projekti in aktivnosti so tiste, ki prav gotovo vodijo v pozitivni razvoj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki