Odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS opozarja na probleme in išče rešitve

Odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS opozarja na probleme in išče rešitve

Strokovni odbori, PEFC, Obnovljivi viri, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Foto Urška Bernik / PEFC fotonatečaj

Foto Urška Bernik / PEFC fotonatečaj

Člani strokovnega odbora za gozdarstvo in lesarstvo pri KGZS so na drugi seji v maju 2021 obravnavali aktualno problematiko gozdarskega in lovskega načrtovanja ter pripravo podpor gozdarstvu v okviru programa razvoja podeželja.

Ključne besede: Strokovni odbor KGZS, gozdarstvo, lovstvo, seja

Pri sprejemanju desetletnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov so člani odbora podali zahtevo, da se predstavnike kmetov in lastnikov gozdov prepoznana in obravnava kot osrednje odločevalce.

Na področju lovskega načrtovanja člani odbora ne soglašajo s predlogom, da se odstopanje glede izvedbe odvzema divjadi poveča iz 15 % na 20 %. Zavzemajo se, da je odstopanje tako kot je ali manjše.

Na področju nove skupne kmetijske politike in programa razvoja podeželja, člani odbora predlagajo nov ukrep v okviru skupne kmetijske politike. Ta naj bi na osrednjih območjih pojavljanja navadnega jelena, omogočal nadomestitev izgube krme zaradi popašenosti jelenjadi.

Za podrobnejšo opredelitev predlaganih ukrepov, so člani odbor za gozdarstvo in lesarstvo pri KGZS vzpostavili ožjo delovno skupino, ki bo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS uskladila gozdarske ukrepe s ciljem, da se hribovsko, gorskim kmetijam dodeli, ob kandidiranju za investicije, večje število točk.

Nazaj

Prihajajoči dogodki