Ocenili najboljše plemenske telice

Ocenili najboljše plemenske telice

Prireja mleka, Živinoreja  | 
Najlepše plemenske telice rjave pasme so iz hlevov kmetij Napotnik, Popič in Kuhar.

Najlepše plemenske telice rjave pasme so iz hlevov kmetij Napotnik, Popič in Kuhar.

Najlepše so Saratoga, Tačka in Jona

Dogodek, ki vsako leto privabi pozornost tako splošne kot strokovne javnosti, je ocenjevanje razstavljenih govedi in podelitev priznanj govedorejcem, ki ga organizir Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Letos je razstavljenih osem plemenskih bikov vseh pomembnejših pasem govedi v Sloveniji, 20 plemenskih telic lisaste, rjave in črno-bele pasme, tri krave dojilje s teleti, dve telički in dva bika.

Komisija je ocenila plemenske telice in podelila priznanj najboljšim rejcem.

 

Rjava pasma:

  1. mesto: Saratoga, rejec Jakob Napotnik, Topolšica;
  2. Bistra, Peter Popič, Podgorje pri Slovenj Gradcu;
  3. Jablana, Bogdan Kuhar, Velenje.

 

Lisasta pasma:

  1. Tačka, rejka Danica Lemež, Maribor;
  2. SI 55371555, Davorin Selinšek, Starše;
  3. SI 25185935, Bojana Raduha, Zgornja Velka.

 

Črno-bela pasma:

  1. Jona, Ivan Hrga, Juršinci;
  2. Toma, Miroslav Petrovič, Miklavž na Dravskem polju;
  3. Pia, Marin Šutja, Spodnji Ivanjci.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle