Obnova desetletnih območnih gozdnogospodarskih načrtov

Obnova desetletnih območnih gozdnogospodarskih načrtov

Gozdarstvo in lovstvo  | 
Foto: Filip Markovič (fotonatečaj PEFC)

Foto: Filip Markovič (fotonatečaj PEFC)

V maju  bodo v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije potekale prve delavnice v sklopu obnove gozdnogospodarskih načrtov območij

Na prvi delavnici bo predstavljeno gozdnogospodarsko območje ter ugotovitve opravljenih analiz stanja gozdov in analiza preteklega gospodarjenja. Sledila bo določitev  glavnih problemov in priložnosti, ki jih boste lahko izrazili na delavnici.

Skupaj bo v prvem sklopu organiziranih 14 delavnic (ena delavnica na območno enoto ZGS), sledita pa še dve delavnici, od katerih bo ena namenjena desetletnemu lovskemu načrtovanju.  

 

Območna enota ZGS

Datum izvedbe delavnice

Kontaktna oseba (Ime in priimek; e-naslov; telefon)

Maribor

7.5.2021

Informacije: Mateja Cojzer, 041 657 752; prijave na: igor.kopse@zgs.si

Tolmin

10.5.2021

Informacije: Janez Pagon 051 691 040; prijave na svit.trkman@zgs.si

Kranj

10.5.2021

Informacije: Vanja Primožič, 041 715 515; prijave na: vanja.primozic@zgs.si

Nazarje

11.5.2021

Informacije: Vid Preložnik, 041 657 633; prijave na: oenazarje@zgs.si

Slovenj Gradec

11.5.2021

Informacije: Davorin Rogina, 051 256 415; prijave na: OESlovenjGradec@zgs.si

Ljubljana

12.5.2021

Informacije: Andrej Jeklar, 041 657 248; prijave na: viktor.miklavcic@zgs.si

Novo mesto

12.5.2021

Informacije: drejc.kotnik@zgs.si, 041 657 467; prijave na: oenovomesto@zgs.si

Celje

12.5.2021

Informacije: Matej Tajnikar, 041 657 608; prijave na: andrej.strnisa@zgs.si

Bled

13.5.2021

Informacije: Andrej Gartner, 041 657 101; prijave na: oebled@zgs.gov.si

Kočevje

13.5.2021

Informacije: Domen Kocjan, 041 523 855; Prijave na: domen.kocjan@zgs.si;

Brežice

13.5.2021

Informacije: Boris Bogovič; 041 657 550; prijave na: manica.vintar@zgs.si

Murska sobota

13.5.2021

Informacije Danilo Belak, 041 657 842; prijave na: andrej.baligac@zgs.si

Sežana

13.5.2021

Informacije: Matej Reščič, 051 391 330; prijave na: oesezana@zgs.si

Postojna

14.5.2021

Informacije: Marko Udovič, 041 657 304; prijave na: oepostojna@zgs.si

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!