Objavljena dva javna razpisa za leto 2024: Finančna pomoč ob nepredvidenih dogodkih in poplačilo škode nastale zaradi naravnih nesreč - požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Objavljena dva javna razpisa za leto 2024: Finančna pomoč ob nepredvidenih dogodkih in poplačilo škode nastale zaradi naravnih nesreč - požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. marca objavilo dva pomembna javna razpisa za leto 2024, namenjena finančni pomoči kmetijskim gospodarstvom v Sloveniji. Finančna pomoč ob nepredvidenih dogodkih in poplačilo škode nastale zaradi naravnih nesreč - požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu.

Ključne besede: razpis, kmetijstvo, finančna pomoč, MKGP, naravne nesreče

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 je namenjen zagotavljanju finančne podpore kmetom in njihovim družinam v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so smrt, invalidnost ali nezmožnost za delo, s ciljem blažitve poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije.

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 pa je usmerjen v zagotavljanje finančne pomoči kmetom, ki so utrpeli škodo zaradi požara ali strele na svojih kmetijskih posestvih.

Vlagatelji morate izpolniti in vložiti vlogo v elektronski obliki. Na dan oddaje vloge na javni razpis mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev Za prijavo na obeh razpisih morajo vlagatelji izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v razpisu.

Škodni dogodek je lahko nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.

Več informacij o pogojih in postopku prijave na razpise je na voljo na spletni strani MKGP:

Nazaj

Prihajajoči dogodki