O prvih usmeritvah vlade v kmetijstvu

O prvih usmeritvah vlade v kmetijstvu

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
O prvih usmeritvah vlade v kmetijstvu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pozdravlja odločitev vlade, da je prisluhnila vsem našim pobudam in zahtevam ter prepoznala, da je kmetijstvo v res težkem finančnem položaju.

KGZS že nekaj časa opozarja,  da so stroški vhodnih surovin izredno narasli, medtem ko odkupne cene ne dosegajo teh rasti. Zato je zelo pomembno, da skupaj z vlado najdemo ustrezne rešitve v skladu z usmeritvami, ki jih je nedavno sprejela vlada. Le tako bodo predvideni ukrepi dosegli svoj namen, kot so jih in jih še bodo že sprejeti ukrepi za sektor mleka.

Prav tako pozdravljamo odločitev vlade o odkupu slovenske pšenice za namene državnih blagovnih rezerv. Bojimo pa se, da bo ta ukrep težko izvedljiv, saj žetev pšenice že poteka in bo ob ugodnih vremenskih razmerah končana že ta teden. Ker kmetje nimajo ustreznih skladiščnih zmogljivosti, da bi lahko požeto pšenico shranili in počakali na bolj jasne pogoje odkupa s strani Zavoda RS za blagovne razmere, sedaj požeto pšenico že dostavljajo odkupovalcem, čeprav tudi tam še niso dorečeni pogoji za odkup (predvsem cena).

KGZS prav tako pozdravlja predlog vlade o nadzoru cen košarice petnajstih živil, a menimo, da bi to idejo lahko nadgradili z ustreznim zakonom. Ta bi določil, da mora biti na ovitku teh živil prikazana sestava cene, torej koliko pripada kmetu, predelovalni industriji in trgovcu. To je boljši ukrep kot pa morebitno znižanje davka na dodano vrednost za živila, saj bi morali biti v tem primeru oproščeni davka vsi deležniki v verigi. Kmet mora namreč pri nakupu semen, goriva in krmil tudi plačati davek. Je pa v skrajnem primeru – ob previsokem dvigu cen – rešitev tudi v regulaciji oziroma omejitvi marž pri prodaji.

Nazaj

Prihajajoči dogodki