O mikroposojilih s svetovalci

O mikroposojilih s svetovalci

Ekonomika in davki  | 
O mikroposojilih s svetovalci

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je za kmetijske svetovalce izvedel predstavitev finančnega produkta AGRO FI mikro. Predstavitev je potekala konec oktobra v prostorih KGZS.

Maja Dobnik, Lea Kozina in Mašenjka Hvala iz SRRS so kmetijskim svetovalcem predstavile vse o postopku oddaje vloge, katera dokumentacija je nujna za oddajo vloge in več o upravičenih stroških. Prav tako so govorile tudi o tem, kakšne ugodnosti prinaša finančni produkt AGRO FI mikro in kakšen je postopek po odobritvi sredstev (sklepanje pogodbe, črpanje sredstev ter poročanje).

Darja Pipan, vodja službe za FADN knjigovodstvo, podjetništvo in CECRA usposabljanja pri KGZS, je dodala, da se je na področju finančnih instrumentov v kmetijstvu v letošnjem letu zgodil pomemben premik naprej. Dogodka sta se udeležila tudi direktor SRRS Matjaž Ribaš in Katarina Žagar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Udeleženci so se strinjali, da finančni produkt predstavlja ugoden vir sredstev, katerega namen je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev, razvoja ter tudi obnove proizvodnega potenciala.

Kmetijski svetovalci so podali pobudo, da bi se tudi za kmetije s standardnim prihodkom nad 12.000 evrov (do 30.000 evrov) pripravile ustrezne finančne ponudbe, ki jim bodo omogočale rast in razvoj.

Mikroposojila so prvi finančni inštrument v kmetijstvu, ki ga SRRS kot upravljavec FI izvaja za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki