Nujno vzpostaviti register pridelovalcev zelišč

Nujno vzpostaviti register pridelovalcev zelišč

 | 
Nujno vzpostaviti register pridelovalcev zelišč

Ustanovna seja strokovnega odbora za zelišča

Ključne besede: strokovni odbori, zelišča, register

 

 Člani Strokovnega odbora za zelišča so na prvi seji 5. maja 2021 izvolili vodstvo odbora. Za predsednika je bil izvoljen Milan Kalan, za podpredsednika pa dr. Borut Gosar.  Strokovna tajnica odbora je dr. Dušica Majer.

V nadaljevanju je odbor razpravljal o predlogih intervencij SOPO in KOPOP. Pri tem so opozorili, da je treba pri podintervenciji »Opuščanje oranja v tekočem letu« jasno napisati, da obdelava ni obvezna, saj so lahko nepreorane površine, ki so ustrezno zasejane in vzdrževane, še večji doprinos k okoljskim ciljem, kot površine, ki so obdelane z orodji za konzervacijsko obdelavo. Vse ostale pripombe na predloge SOPO in KOPOP bodo člani pripravili pisno.

Člani so obravnavali tudi program dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki jim je bil predstavljen na seji odbora. Dokončno ga bodo potrdili na naslednji seji, nekaj predlogov in dopolnitev pa so že podali: spodbujanje ekološke pridelave zelišč, zagotovitev sogovornika na MKGP za zelišča, vzpostavitev registra pridelovalcev zelišč, ureditev obdavčitev pridelovalcev zelišč (sušenje vključiti v  osnovno kmetijsko dejavnost).

Pod točko razno so razpravljali tudi o vzpostavitvi registra pridelovalcev zelišč. Vsi so bili mnenja, da je register nujno potreben in da mora biti prag za obvezen vpis v register vsaj 0,1 ha. Temu predlogu se bo sledilo tudi pri spremembi člena, ki v Zakonu o kmetijstvu ureja evidence.

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki