Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Po novem bo pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka v primeru dveh ali več otrok pripadala do osmega leta starosti mlajšega otroka.

Po novem bo pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka v primeru dveh ali več otrok pripadala do osmega leta starosti mlajšega otroka.

S prvim aprilom 2023 se je pričela uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim prinaša novosti na področju očetovskega in starševskega dopusta, krajšega delovnega časa zaradi starševstva ter nakupa vinjete za velike družine.

Več o tem v prispevku Urške Ahlin Ganziti s pravne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Ključne besede: Zakon o strševskem varstvu, očetovski dopust, strševski dopust

S prvim aprilom 2023 se je pričela uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim prinaša novosti na področju očetovskega in starševskega dopusta, krajšega delovnega časa zaradi starševstva ter nakupa vinjete za velike družine. Ob rojstvu otroka poznamo dve vrsti odsotnosti, in sicer materinski dopust za mamo oziroma očetovski dopust za očete ter starševski dopust. Slednji obema pripada v enaki dolžini, po novem ta znaša 160 dni. Za mamo bistvenih sprememb ni. Oče bo še vedno lahko del starševskega dopusta prenesel na mamo, kar pomeni, da bo mama lahko izkoristila pravico do odsotnosti za rojstvo otroka v polnem trajanju 365 dni (105 dni materinskega dopusta, 160 dni svojega starševskega dopusta ter 100 dni starševskega dopusta očeta).

Za očete pa novela prinaša nekaj novosti, ki se jih ocenjuje kot pozitivne. Oče bo po novem sicer imel manj dni očetovskega dopusta, ta se iz 30 dni skrajšuje na 15 dni. Vendar se njegove pravice dejansko izboljšujejo, saj mu po novem pripada 75 dni neprenosljivega dopusta (gre za seštevek očetovskega in starševskega dopusta, ki sicer pripada zgolj očetom), med tem ko je pred novelo imel pravico le do 30 neprenosljivih dni dopusta.

Po novem ima oče kar 60 neprenosljivih dni starševskega dopusta. Navedeno pomeni, da jih lahko izkoristi le on. Tako lahko oče izkoristi 15 dni očetovskega dopusta do tretjega meseca starosti otroka. Neprenosljivih 60 dni starševskega dopusta pa kadarkoli od rojstva otroka ter najkasneje do osmega leta starosti otroka. Gre za rešitev, ki je dobrodošla, vendar velja le za otroke rojene po 1.4.2023.

Po novem bo pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka v primeru dveh ali več otrok pripadala do osmega leta starosti mlajšega otroka. Koristila jo bosta lahko oba starša hkrati, vendar ne več kot 20 ur tedensko.

Ukinja se tudi enoletna neprenosljivost. Spomnimo, do sedaj je veljalo, da mora eno leto pravice do dela s krajšim delovnim časom izkoristiti drug izmed staršev, sicer je ti leto zapadlo. Vlogo za koriščenje te pravice skladno z novostmi lahko vložijo tudi starši otrok, ki krajši delovni čas sicer že koristijo ali so koristili še po prej veljavni ureditvi. Do dopolnitve starosti osem let najmlajšega otroka se podaljšuje tudi obdobje pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok.

Na koncu naj omenimo tudi novost v zvezi s pravico do pomoči pri nakupu vinjete za velike družine. Po novem lahko vlagatelj to pravico uveljavi najkasneje do konca veljavnosti vinjete.

Nazaj

Prihajajoči dogodki