Novi Excel obrazci za vodenje FADN v letu 2022

Novi Excel obrazci za vodenje FADN v letu 2022

JSKS, Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo, Gospodarjenje  | 
Novi Excel obrazci za vodenje FADN v letu 2022

Kmetije, ki ste se odločile ali se boste odločile za vodenje FADN knjigovodstva v letu 2022, lahko zapisujete mesečna poročila na več načinov, in sicer podatke vpišete na vnaprej pripravljene tiskane obrazce, v Excelovi datoteko ali v spletno računalniško aplikacijo FADN evidence.

 

Ključne besede: FADN, excel obrazec,

Priporočata se predvsem vpisovanje v Excelovo datoteko ali neposredno v aplikacijo, kajti pri tem se izognemo napakam, ki lahko nastanejo pri prepisu podatkov iz tiskanih obrazcev v aplikacijo za obdelavo podatkov.

V prilogi najdete aktualni Excel obrazec za vodenje FADN v letu 2022, ki vključuje več zavihkov. Prvi na obrazcu je zavihek »Seznam za gibanje«. Je seznam, ki ga pripravite na začetku leta in v katerem določite vrste doma pridelanih proizvodov in živine, ki se bodo spremljali med letom. Pri tem bodite pozorni, da med letom vrstnega reda na seznamu ne spreminjate, prav tako ne spreminjate ostalih že zapisanih podatkov, lahko zgolj dodajate nove kategorije, o čemer pa morate obvestiti računovodsko pisarno.

Sledijo zavihki, ki jih izpolnjujete mesečno (mesečna poročila), in sicer »Gibanje pridelkov«, kjer mesečno zapisujete, katere pridelke ste na kmetiji pridelali in kako ste jih porabili oz. so se vam povečale zaloge, sledita pa zavihek »Gibanje živine«, kjer beležite vse spremembe pri živini v okviru posameznega meseca ter zavihek »Gibanje delovne sile«, na katerem beležite porabo časa  (v urah) vseh oseb, ki vam pri delu pomagajo, stalno ali občasno, ne glede na to, ali jim za to plačate ali ne.

Zadnji v nizu zavihkov je »Denarno poročilo«, kjer beležite  prihodke in stroške, ki so vezani na opravljanje osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Podatki, ki jih vpisujete v denarno poročilo morajo biti vsebinsko, smiselno in vrednostno usklajeni z ostalimi poročili. Veliko napotkov o tem, kako pravilno izpolnjevati ta poročila lahko najdete tudi v BROŠURI

Priprava popisnega lista

Ob koncu leta oz. začetku novega leta pa je treba pripraviti tudi letno poročilo »Popisni list«. Popisni  list  s  pomočjo  nosilca  kmetijskega gospodarstva izpolni kmetijski svetovalec.  Kmetije, ki ste vključene »na novo«, pa »Popisni list« izpolnite tudi ob začetku vodenja FADN knjigovodstva.

Prošnja in priporočilo vsem »FADN kmetijam« v letu 2022 je, da zapisujete podatke sproti, ker je tempo življenja tako hiter, da se hitro pozabi na stvari, ki so se v preteklosti zgodile, če tega nimamo zapisanega. Za FADN pa je zelo pomembna točnost, pravilnost vseh zapisanih podatkov, ki vplivajo na izračun kazalnikov.

Ob zaključku pa lepa misel, ki jo je zapisal Božidar Eržen in pravi sledeče: "Vedno preveri, če greš proti izbranemu cilju v pravi smeri, da se ti uspeh ne izneveri."

EXCEL OBRAZEC

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki