Neskladja med pripombami Evropske komisije in dejanskimi razmerami

Neskladja med pripombami Evropske komisije in dejanskimi razmerami

Delo organov KGZS  | 
Neskladja med pripombami Evropske komisije in dejanskimi razmerami

Skupna seja svetov KGZS – Območnih enot Kočevje in Ljubljana

Na skupni seji svetov KGZS – Območnih enot Kočevje in Ljubljana, ki je bila 8. aprila v Komendi, so se člani obeh svetov seznanili s pripombami Evropske komisije na slovenski predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Pripombe je predstavil vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Ravnik, ki je poudaril, da gre šele za osnutke pripomb in da bo kmalu znan tudi končni odgovor Evropske komisije. Ta bo tudi preveden v slovenščino in dan v širšo razpravo.

Predsednik KGZS Roman Žveglič je v kasnejši razpravi spomnil, da bi v Strateškem načrtu moralo ostati vse tisto, kar je bilo predhodno v široki razpravi že usklajeno, in hkrati napovedal, da bo zbornica, tako kot doslej, organizirala čim širšo javno razpravo o novem dokumentu po vseh območnih enotah. Predsednik KGZS – Območne enote Ljubljana Janez Beja pa je opozoril na očitno neskladje med pripombami Evropske komisije in sedanjimi usmeritvami ter razmerami v Evropski uniji glede vojne v Ukrajini.

Sicer pa so se člani obeh svetov območnih enot na hitro seznanili tudi z aktivnostmi zbornice v zadnjem obdobju, predvsem glede prizadevanj zbornice pri nekaterih spremembah kmetijske zakonodaje. Po seji so se tudi udeležili uradnega odprtja kmetijsko-obrtnega sejma Komenda.

Nazaj

Prihajajoči dogodki