Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov

Zaradi škode, ki jo je v letošnjem letu povzročila suša, lahko plačate manj.

Ključne besede: pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2022, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode. V primeru suše v letu 2022 se kot datum nastanka škode upošteva datum sklepa s katerim vlada potrdi končno višino škode in razglasi naravno nesrečo. V prispevku objavljenem TUKAJ smo zapisali, da bomo kmete o datumu vložitve zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov pravočasno obvestili. Na KGZS smo v zvezi s slednjim prejeli že več vprašanj, zato v nadaljevanju pojasnjujemo naslednje.

Vlada RS še ni sprejela sklepa, s katerim bi potrdila končno višino škode ter razglasila naravno nesrečo. Pričakuje se, da bo to storila šele v začetku prihodnjega leta, zato smo se  s Finančno upravo RS dogovorili, da vsi tisti, ki vas je prizadela letošnja suša čimprej vložite vlogo za zmanjšanje ali odpis prispevkov, torej še pred sprejemom sklepa Vlade. V tem primeru bo lahko Finančna uprava RS še pred potrditvijo škode s strani Vlade RS že izvedla določene aktivnosti v zvezi z obravnavo vašega zahtevka. Navedeno torej pomeni, da vam za oddajo zahtevka za zmanjšanje ali odpis prispevkov ni potrebno čakati datuma končne potrditve škode,. Zahtevek se torej vloži že pred tem, najkasneje pa v roku 15 dni od sprejema sklepa, s katerim bo Vlada RS potrdila končno višino škode in razglasila naravno nesrečo.

Zahtevek se vloži:

  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo TUKAJ. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni organ izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov. Pri tem naj pojasnimo, da se zavarovancu zmanjša ali odpiše letni prispevek od osnove, od katere je bil zavarovan, vendar največ od zneska najnižje pokojninske osnove. Tako zmanjšana obveznost se šteje za plačano, saj jo za kmete poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.

Nazaj

Prihajajoči dogodki