Ne pozabite na obračun DDPO in DohDej za leto 2022

Ne pozabite na obračun DDPO in DohDej za leto 2022

Ekonomika in davki, Ekonomika in PRP, Knjigovodstvo/FADN, Agrarna ekonomika  | 
Ne pozabite na obračun DDPO in DohDej za leto 2022

Konec marca, natančneje 31. marca, je rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2022. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko prek sistema eDavki.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku je treba davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2022 je potrebno predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec ali z uvozom xml. sheme.

Na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so na voljo podrobne informacije.

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec ali z uvozom xml. sheme.

Če namerava davčni zavezanec v obračunu DohDej za leto 2022 obvestiti Finančno upravo RS (FURS) o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je dolžan od 1. januarja 2023 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige in evidence, kot to določa 5. odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Na spletni strani Finančne uprave (FURS) so na voljo podrobne informacije.

Vir: FURS

Nazaj

Prihajajoči dogodki