Napačni vhodni podatki za izračun pristojbin

Napačni vhodni podatki za izračun pristojbin

Ekonomika in davki, Gozdarstvo in lovstvo, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Gospodarjenje  | 
Na KGZS menimo, da gre pri zvišanju katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč za preveliko razliko med letoma 2020 in 2021

Na KGZS menimo, da gre pri zvišanju katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč za preveliko razliko med letoma 2020 in 2021

KGZS je pozvala FURS, da preveri pravilnost vhodnih podatkov, ki so podlaga za izračun katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, in hkrati priporočamo članom, da s plačilom pristojbin za gozdne ceste še počakajo

V teh dneh lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč prejemajo odločbe o davčni osnovi od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2021, ki vključuje tudi odmero pristojbine za gozdne ceste.

Podatek o katastrskem dohodku gozdnih zemljišč se uporablja za odmero dohodnine in za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Več o katastrskem dohodku za leto 2021 si lahko preberete v pojasnilu FURS.

Pri odmeri dohodninske obveznosti za 2021 in pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za 2021 je v primerjavi s preteklim letom prišlo do sprememb:

  • katastrski dohodek gozdnih zemljišč, ki je osnova za odmero pristojbine za gozdne ceste, je zaradi končanja prehodnega obdobja postopnega zviševanja katastrskega dohodka (v letu 2017 40 odstotkov, v letu 2018 55 odstotkov, v letu 2019 75 odstotkov katastrskega dohodka iz novega ZUKD-2, 16. člen) in končanja učinkovanja enoletnega interventnega 50 odstotnega znižanja katastrskega dohodka na podlagi protikoronskega zakona ZIUPOPDVE (51. člen ) za leto 2021 višji od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 2020;
  • pri katastrskem dohodku se je za potrebe odmere dohodninske obveznosti prehodno obdobje zviševanja katastrskega dohodka že končalo, je pa protikoronski zakon ZIUPOPDVE (58. člen) določil znižanje katastrskega dohodka še za 2021. Drugače rečeno: katastrski dohodek gozdnih zemljišč je za leto 2021 znižan za odmero dohodnine, ne pa tudi za odmero pristojbine za gozdne ceste.

Dodatna razloga za spremembo katastrskega dohodka gozdnih zemljišč sta lahko še dva:

  1. sprememba podatkov o gozdnem zemljišču pri Geodetski upravi RS (GURS) – GURS je v svojih evidencah na podlagi gozdnogospodarskih načrtov aktualiziral podatke o dejanski rabi nepremičnine (gozdnih zemljišč), kar lahko privede do spremembe katastrskega dohodka nepremičnine. Za preverbo tega razloga lahko vsak lastnik gozdnega zemljišča pri GURS sam preveri stanje dejanske rabe njegove nepremičnine;
  2. morebitne sistemske težave v postopku izračuna katastrskega dohodka za gozdna zemljišča, kar pristojne institucije (Finančna uprava RS, GURS in Zavod za gozdove Slovenije) že preverjajo.

 

V prihodnjih dneh bomo pridobili več informacij o morebitnih dodatnih razlogih za spremembo katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. 

Hkrati pričakujemo, da bo v primeru napake pri izračunu, FURS odpravil napako po uradni dolžnosti. Zato pozivamo člane, da s plačilom obveznosti še počakajo, o ugotovitvah in odločitvah uradnih organov pa vas bomo sproti obveščali.

Opozarjamo tudi na odmerno stopnjo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Katastrski dohodek se je v obdobju 2017 – 2020 zaradi sprememb v ZUKD-2 zvišal, pri čemer je odmerna stopnja ostala nespremenjena (14,7 odstotka od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, ki so v zasebni lasti, 6. člen Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest). Lastnikom gozdnih zemljišč se je obveznost iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bistveno povišala.

Zavedamo se, da so sredstva potrebna za vzdrževanje gozdnih cest, kljub temu pa dvomimo v ustreznost rešitve, da večinsko povečanje zneskov za vzdrževanje gozdnih cest nosijo lastniki gozdov. Predlagamo spremembo sistema pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki bo ob vzdržnem financiranju gozdnih prometnic predstavljal manjšo finančno obremenitev za lastnike gozdov.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki