Na voljo nov FADN obrazec v excelu za leto 2023

Na voljo nov FADN obrazec v excelu za leto 2023

FADN knjigovodstvo, Ekonomika in PRP, Knjigovodstvo/FADN, Agrarna ekonomika  | 
Na voljo nov FADN obrazec v excelu za leto 2023

Za kmetije, ki ste se odločile za vodenje FADN knjigovodstva v Excel obrazcu, so sodelavci iz računovodskih pisarn Kranj in Ptuj le-tega pripravili oziroma prilagodili za beleženje dogodkov v letu 2023

Obrazec vključuje različne zavihke. Prvi zavihek (seznam za gibanje) vključuje »Seznam doma pridelanih proizvodov in živine«. Je seznam, ki ga pripravite na začetku leta in v katerem določite  vrste doma  pridelanih proizvodov in živine, ki se bodo spremljali med letom (bodite pozorni: med letom seznama ne smete spreminjati po vrstnem redu, lahko zgolj dodajate nove kategorije, o čemer pa morate obvestiti računovodsko pisarno!). Sledijo zavihki, ki jih izpolnjujete mesečno (mesečna poročila), in sicer »Gibanje doma pridelanih proizvodov«, »Gibanje živine«, »Gibanje delovne sile« in »Denarno poročilo«. Veliko napotkov o tem, kako pravilno izpolnjevati ta poročila lahko najdete tudi v brošuri: FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

Letno poročilo

Ob koncu leta oziroma začetku novega leta je treba pripraviti tudi letno poročilo »Popisni list«. Popisni  list  s  pomočjo  nosilca  kmetijskega gospodarstva izpolni kmetijski svetovalec, ki ga tudi vnese v aplikacijo FADN Evidenca. Kmetije, ki se vključite »na novo«, pa »Popisni list« izpolnite ob začetku vodenja FADN knjigovodstva.

V primeru, da imate vprašanja ali težave pri vpisovanju podatkov, vam svetujemo, da se obrnete na svojega FADN svetovalca. Kmetijam, ki šele začenjate s FADN knjigovodstvom, pa svetujemo, da se po mesecu ali dveh zapisovanja podatkov obrnete na vašega svetovalca, da skupaj pregledata pravilnost zapisov.

Pravilnost podatkov

Le pravilni zapisi so tisti, ki štejejo in so še kako pomembni za končne obdelave. Rezultati obdelav pravilno zapisanih podatkov nam ob podrobnejši analizi kazalnikov povedo, kje smo dobri in kje so morda še določene vrzeli, ki jih v prihodnjem obdobju lahko še izboljšamo.

Excel obrazec 2023

Nazaj

Prihajajoči dogodki