Na seji SO za konjerejo pri KGZS o aktualni problematiki in perečih vprašanjih

Na seji SO za konjerejo pri KGZS o aktualni problematiki in perečih vprašanjih

Strokovni odbori, Ostale rejne živali, Živinoreja  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Člani strokovnega odbora (SO) za konjerejo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so na majski seji razpravljali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Podali so mnenje o nevarnostih, ki jih le-ta prinaša. Glede na zapisano bi predlog lahko prepovedoval tudi dresuro konj ter razstave pasemskih živali, med drugim navaja strokovni tajnik odbora Jernej Vrtačnik.  

Ključne besede: strokovni odbor, konjereja, KGZS

Predsednik KGZS Roman Žveglič je izpostavil nejasnost glede finančnih posledic sprejetja zakona ter vira financiranja. Zbornica v določenem delu zakon sicer podpira in odločno nasprotuje posameznim nerazumnim ter pomanjkljivo definiranim zahtevam. Strokovne službe so tako že podale jasno stališče o neprimernosti predloga, ki so bila pripravljena v sodelovanju in ob podpori fakultete za veterinarstvo in biotehniške fakultete, oddelka za  zootehniko.   

Člani strokovnega odbora so se na seji seznanili z reševanjem problematike izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov s področja konjereje. Tako so v postopku potrjevanja rejski programi za nekatere pasme konj, ki še niso potrjeni s strani pristojnega ministrstva. S potrditvijo bo omogočen dostop do sredstev za izvajanje rejskih programov kot je na primer vzreja plemenskih žrebcev v žrebetiščih ter sredstev za strokovno vodenje rejskega programa. V razpravi je bila izpostavljena nujnost boljšega povezovanja rejskih organizacij, pri čemer se računa na podporo KGZS. »Le z dobrim sodelovanjem ter poenotenimi stališči bo možno doseči cilje glede razporeditve sredstev za izvajanje skupnih temeljnih rejskih programov s področja konjereje,« so si enotni člani.

Spregovorili so še o nadvse pereči temi pojavljanja zveri na območjih izvajanja kmetijske dejavnosti in se zavzeli za hitrejše reševanje odstrela problematičnih osebkov na podlagi izdanih ustnih odločb. Prav tako so opozorili na že dalj časa trajajočo oviro glede gradnje manež, za katere se zavzemajo da bi bile izvzete iz gradbene zakonodaje ter podali pobudo, da se manaže umesti med nezahtevne objekte, ki jih je možno graditi tudi na kmetijskih zemljiščih.

Na podlagi sprejetih sklepov seje SO za konjerejo pri KGZS bo zbornica o zahtevah in predlogih obvestila pristojna ministrstva ter izvedla aktivnosti za razrešitev situacije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki