Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razvili novo aplikacijo moja e-kmetija

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razvili novo aplikacijo moja e-kmetija

Izobraževanje, Gospodarjenje  | 
Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razvili novo aplikacijo moja e-kmetija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razvilo novo aplikacijo Moja eKmetija. Namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev omogoča pa vpogled v lastne podatke kmetijskih gospodarstev in  preglednejši dostop do aplikacij ter registrov in evidenc  v digitalni obliki, ki so povezane s kmetijstvom.

Cilj vzpostavitve je, da kmetje na enem mestu najdejo čim večji nabor podatkov in orodij celotnega javnega kmetijskega sektorja, ki vključuje digitalne storitve Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  ter Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Aplikacija moja eKmetija je zasnovana v obliki portala, kjer je nosilcu kmetijskega gospodarstva s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom (SI-PASS) omogočen dostop do trenutno vključenih podatkovnih virov, registra kmetijskih gospodarstev, evidence rejnih živali, zbirnih vlog, že izvedenih izplačil Agencije ali izračunanega standardnega prihodka.

V javnem delu aplikacije je predlagan nabor e-storitev in  javnih pregledovalnikov in je brez prijave dostopen vsem z namenom seznanjanja z možnostmi in uporabo le teh.

Nazaj

Prihajajoči dogodki