Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete - april 2022

Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete - april 2022

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Tehnološki list, Kmetijstvo  | 
Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete - april 2022

Obseg pravic v primeru kmečkih zavarovancev ni enak za vse in je odvisen od načina in trenutka vključitve v posamezno zavarovanje ter trajanja zavarovanja, opozarja Urška Ahlin Ganziti, ki na KGZS pokriva področje zaposlitve in sociale.

Kdo se zavaruje kot kmet

Kot kmet je lahko zavarovan vsak, ki:

  • opravlja kmetijsko dejavnost (je član kmetije),
  • se ne šola in ni prejemnik starostne, predčasne, vdovske ali invalidske pokojnine,
  • je zdravstveno sposoben za opravljanje kmetijske dejavnosti (to dejstvo ugotovi služba medicine dela, in sicer na zahtevo kmeta, pred vključitvijo v socialna zavarovanja) in
  • dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega družinskega člana znaša vsaj 4.894,06 eur na leto.

V primeru, da posameznik ne dosega v zadnji alineji navedenega dohodkovnega cenzusa, se lahko kljub temu vključi v socialna zavarovanja, in sicer prostovoljno.

Vrste in obseg pravic

Osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci), so zavarovane za starost in morebitno invalidnost, za pravice iz zdravstvenega zavarovanja ter za pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo. Niso pa vključene v zavarovanje za primer brezposelnosti, saj jim zakonodaja tega ne omogoča.

Obseg pravic v primeru kmečkih zavarovancev ni enak za vse in je odvisen od načina in trenutka vključitve v posamezno zavarovanje ter trajanja zavarovanja.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki