Na 8. seji Upravnega odbora KGZS o omejitvah, ki jih prinašajo zakonodajni predlogi Evropske komisije

Na 8. seji Upravnega odbora KGZS o omejitvah, ki jih prinašajo zakonodajni predlogi Evropske komisije

JSKS, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe  | 
Na 8. seji Upravnega odbora KGZS o omejitvah, ki jih prinašajo zakonodajni predlogi Evropske komisije

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič je danes v Ljubljani vodil 8. redno sejo Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (UO KGZS). Na njej so poleg strokovnih sodelavcev KGZS s predstavitvami sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS: generalni direktor Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik, namestnik direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Jernej Drofenik ter strokovni sodelavec Marjan Dremelj.

Ključne besede: Upravni odbor, KGZS, 8. seja UO KGZS

Člani UO KGZS so med drugim razpravljali o predlogu nove evropske zakonodaje na področju fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Ključne novosti predloga, ki bodo imele posledice za Slovenijo, so 50 % zmanjšanje ter popolna prepoved uporabe vseh FFS na občutljivih območjih. Gre za omejitev, ki bo veljala tudi za sredstva, ki se lahko uporabljajo pri ekološki pridelavi hrane. Popolna omejitev glede uporabe sredstev za varstvo rastlin bo v Sloveniji tako zajela 42 % njiv, 24 % hmeljišč, 22 % vinogradov, 33 % sadovnjakov ter 29 % oljčnikov. Na preostalih kmetijskih zemljiščih se predvideva zmanjšanje uporabe zaščitnih sredstev na polovico.

Zakonodaja bo za sabo potegnila vrsto administrativnih obremenitev, tako za uporabnike kot za državo. Predlog tako pomeni veliko administrativno breme za kmete ter administratorje evidenc. Glede predstavljenega predloga so člani UO KGZS med drugim izrazili zahtevo, da Vlada RS v nadaljnjih pogajanjih z Evropsko komisijo zastopa stališče, da je za namen pridelave hrane v Sloveniji nujno ohraniti možnost trajnostne rabe sredstev za varstvo rastlin na vseh kmetijskih zemljiščih. Pridelava hrane brez njih bo onemogočena, predvsem v nasadih vinske trte in sadnega drevja.

Še vedno poteka obravnava dokumentov Okoljsko poročilo in Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, možna je oddaja predlogov sprememb okoljskega poročila. Na spletni strani zbornice se pripombe zbirajo na posebnem obrazcu, ki je z vsemi navodili na voljo TUKAJ. Ne spreglejte možnosti vpliva na spremembe, časa je še nekaj! Člani UO KGZS od pristojnega ministrstva pričakujejo, da se bodo zbrane pripombe pri nadaljnji obravnavi upoštevane.

Med novostmi, ki jih napovedujejo na MKGP je tudi tako imenovana POGOJENOST. Gre za navzkrižno skladnost okrepljeno z zeleno komponento. Pogojenost bo, z željo upočasnjevanja klimatskih sprememb, ohranja kakovosti vode, varovanja tal, biodiverzitete ter javnega zdravja in varstva rastlin in živali, prinesla evropskim kmetom dodatna pravila in pogoje. Člani UO KGZS so podali zahtevo, da pristojno ministrstvo v nadaljnjih pogajanjih z Evropsko komisijo doseže razumevanje specifičnosti slovenskega kmetovanja ter zaradi majhnosti ter razgibanega reliefa nerazumnih in za kmetijstvo ter slovensko krajino škodljivih omejitev.

Številne omejitve, ki vse bolj otežujejo kmetijsko pridelavo, postajajo vedno bolj uničujoče. Opuščanja kmetijske dejavnosti je vse več, med člani upravnega odbora pa je bilo slišati številne pozive k nujnemu ukrepanju in iskanju rešitev. Kot opozorilo, kaj je lahko posledica zaraščenih območij, so med drugim izpostavili ogenj na območju Krasa, ki se tako hitro in neobvladljivo širi tudi zaradi neobdelanih ter posledično zaraščenih površin.

Da suša in visoke temperature trenutno povzročata dodatno škodo slovenskim pridelovalcem hrane, o škodi že lahko govorimo na območju celotne Slovenije, je ob koncu seje izpostavil predsednik KGZS Roman Žveglič. »Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo sprožili postopek zbiranja informacij glede posledic suše na kmetijsko pridelavo in računamo na to, da MKGP ter Uprava RS za zaščito in reševanje, uradno razglasita sušo.«

Nazaj

Prihajajoči dogodki